T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği


Hastanemiz merkez kampüsünde Cuma günleri Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği hizmeti verilmektedir.