T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Üsküdar Bahar Merkezi
Adres:Valide Atik Mah. Fahri Atabey Cad. No:81/3 Üsküdar/İSTANBUL