T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çekmeköy Semt Polikliniği


Çekmeköy Semt Polikliniği ve TRSM.JPG

Çekmeköy Semt Polikliniği'nde  Ruh Sağlığı (Erişkin Psikiyatri), Nöroloji, Dahiliye ve Aile Hekimliği branşlarında poliklinik hizmeti verilmektedir.