T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMATEM Psikoterapi Polikliniği


Psikoterapi Polikliniği hastanemiz merkez kampüsü içerisinde Psikoterapi Merkezi binasında yer alır. Bağımlılık tedavisi ile birlikte psikoterapi desteğine ihtiyacı olan ve düzenli bir psikoterapi programı için uygun olan kişilerin takibi yapılmaktadır. Kişilerin psikoterapi programına uygunlukları psikiyatri uzman hekimi tarafından yapılacak ön görüşme ile değerlendirilir.

ADRES: Sinan Ercan Caddesi No:29 Kazasker, 34736 Erenköy/Kadıköy/İSTANBUL

TELEFON: 0(216) 302 59 59 Dahili: 402