T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tarihçe 

1976 yılında psikiyatri hastalarına hizmet vermeye başlayan Erenköy Akıl Hastanesi İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy semtinde 96 bin metrekarelik bir çamlık arazide bulunan bir ruh sağlığı hastanesidir. 1931 yılı ile 1976 yılları arasında o zamanın Verem Savaş Derneği’nin girişimleriyle Erenköy Sanatoryum'u olmasına karar verilen bu çamlık arazide yıllar için bir çok yeni ek bina yapılarak hastane giderek gelişmiş ve büyümüştür.

İstanbul Verem Savaş Derneği, 1930 yılındaki kongresinde İstanbul’da bir sanatoryum daha kurulması kararı alır ve 1931’de dönemin Sıhhiye Vekili Dr. Refik Saydam’ın girişimiyle Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ninden temin edilen 41.500 liralık yardımla Erenköy Kozyatağı’nda bulunan Feshane Nazırı Muhittin Paşanın Köşkü ve çevresindeki arazi satın alınır. Önemli bir ihtiyacı karşıladığı gözlemlenen sanatoryumda ilk binaların yeterli gelmemesi nedeniyle konu Atatürk’e iletilir ve Atatürk’ün girişimiyle Kızılay’dan gelen para yardımıyla 42 yataklı yeni bir pavyon yapılır ve adına Kızılay Pavyonu denir.

1943’de veremle savaşta ihtiyaç duyulan sağlık personelinin ve hemşirelerin yetiştirilmesi için hemşirelik okulu açılır. Adı Prof. Dr. Tevfik Sağlam Hemşirelik Okulu olarak konulur ve Norveç, Fransa ve Almanya’dan getirilen alanında deneyimli hemşireler öğretmen olarak çalışırlar.

1943’de hayırsever bir vatandaşın bağışıyla 68 yataklı Süleyman Çakır pavyonu açılır. Ardından 1947’de Ziyaeddin Erim’in menenjit tüberkülozundan ölen çocuğunun anısına yaptığı bağışla 40 yataklı bir çocuk pavyonu yapılır. 1970’de 66 yataklı Naciye Akbaytugan pavyonu yapılır.

Veremle savaşın tüm dünya gibi ülkemizde de öncelikli olduğu ve hastalıkla mücadelenin devlet politikalarıyla belirlendiği 40’lı, 50’li ve 60’lı yıllar boyunca Erenköy Sanatoryumu hem hemşire okulunda yetiştirilen hemşirelerle hem de sağalttığı hastalarla veremle savaşla mücadelede önemli bir misyon üstlenmiştir. Benzer bir misyonu önce 1976’da akıl hastanesine sonra 2006’da ruh sağlığı alanında bir eğitim ve araştırma kurumuna dönüşerek ruh sağlığı alanında gerçekleştirmiştir.

2005 yılında Sağlık Bakanlığı’na devir edilerek eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürülen Erenköy Akıl Hastanesi 2007 yılından itibaren psikiyatri uzmanlık öğrencilerini bünyesinde kabul etmeye başlamıştır. Kısa zamanda yataklı ve ayaktan tedavilere yönelik hizmet ihtiyacını karşılayacak şekilde organize olan hastanede 80 yataklı bir kadın servisi, 60 yataklı ve 40 yataklı olmak üzere iki erkek kapalı servisi, 40 yataklı bir amatem servisi, gündüz tedavisi ve ayaktan grup/bireysel psikoterapilerin uygulandığı bir psikoterapi merkezi, adli olguların değerlendirildiği ve ilgili resmi raporlamaların yapıldığı bir sağlık kurulu servisi ve iki ayrı ayaktan tedavi merkeziyle oldukça farklı yelpazedeki psikiyatri hastalarına hizmet verecek donanıma sahip olmuştur. Erenköy merkezine bağlı İstanbul’un farklı ilçelerinde ağırlıklı olarak psikotik hastalara yönelik rehabilitasyon tedavileri uygulanan toplamda 5 toplum ruh sağılığı merkezi (TRSM) bulunmaktadır.

Geniş ağaçlıklı bir araziye yayılmış iki katlı binalardan oluşan fiziki yapılar zaman içinde çeşitli tadilatlar ve iyileştirmelerden geçirilerek hizmet kalitesi daha nitelikli hale getirilmeye çalışılmıştır. 2010 yılında Nöroloji alanında, 2016 yılında da Çocuk Psikiyatrisi alanında eğitim kliniği olmaya hak kazanan hastanede Nöroloji ve Çocuk Psikiyatrisi uzmanlık öğrencileri de eğitim amaçlı kabul edilmeye başlanmıştır. Hali hazırda Erişkin Psikiyatri, Çocuk Psikiyatri ve Nöroloji bölümlerine ait asistan sayısı toplamda yaklaşık olarak 80’dir. Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi geçtiğimiz 10 yıl içinde şimdilerde ülkenin çeşitli şehirlerinde hizmet vermekte olan bir çok Psikiyatri uzmanı ve Nöroloji uzmanı mezun etmiştir. Yıllar içinde akademik anlamda da ilerleme gösteren Erenköy irili ufaklı çeşitli sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemiş ve bunun yanında bünyesinden bilimsel literatüre katkı sağlayacak araştırma projeleri çıkartmış ve halen de çıkartmaktadır.

Kaynakça: 

Yıldırım N. Gürgan M. Türk Göğüs Hastalıkları Tarihi, Ada Ofset Matbaacılık, 2012 Edi. Metintaş M. 

Derleyen: 

Fatih Artvinli'nin katkılarıyla derleyen Yücel Yılmaz, Uzm. Dr. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi