T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Misyonumuz-Vizyonumuz


MİSYONUMUZ

 • Ruh sağlığının önemi hakkında toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak,
 • Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Nöroloji alanındaki koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde topluma sunmak,
 • Akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Yeni bilgi ve uygulamaları takip etmek, bunların geliştirilmesini desteklemek,
 • Alanlarında yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.  

  VİZYONUMUZ

 • Mutlu hasta ve mutlu çalışan sloganıyla yola çıkarak çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen,
 • İnsanların damgalanma korkusu yaşamadan ve sosyal izolasyona maruz kalmadan hizmet almalarının kolaylaştırıldığı,
 • Her türlü yeniliğin yer aldığı akademik bir sağlık kurumu olmaktır.


  KALİTE POLİTİKAMIZ

  Hasta ve çalışan güvenliğini birincil planda tutarak kaliteli, ilkeli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak,  sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlayarak hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmaktır.

  TEMEL DEĞERLERİMİZ

  • Evrensel sağlık ilkelerine ve etik kurallara uymak
  • Dürüst, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak
  • Hasta, çalışan ve insan haklarına saygılı olmak
  • Ekip çalışmasına ve kurumlar arası işbirliğine önem vermek
  • Katılımcı, şeffaf ve paylaşımcı olmak
  • Sürekli eğitim ve bilimselliği ön planda tutmak