T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Politikamız/Misyonumuz/Vizyonumuz


 MİSYONUMUZ

 • Ruh sağlığının önemi hakkında toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak,
 • Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Nöroloji alanındaki koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde topluma sunmak,
 • Akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar yapmak,
 • Yeni bilgi ve uygulamaları takip etmek, bunların geliştirilmesini desteklemek,
 • Alanlarında yetkin sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.  

  VİZYONUMUZ

 • Hasta ve çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen,
 • İnsanların damgalanma korkusu yaşamadan ve sosyal izolasyona maruz kalmadan hizmet almalarının kolaylaştırıldığı,
 • Her türlü yeniliğin yer aldığı akademik bir sağlık kurumu olmaktır.


  KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Hasta ve çalışan güvenliğini birincil planda tutarak kaliteli, ilkeli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak,  sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlayarak hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmaktır.

  TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Evrensel sağlık ilkelerine ve etik kurallara uymak
 • Dürüst, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak
 • Hasta, çalışan ve insan haklarına saygılı olmak
 • Ekip çalışmasına ve kurumlar arası işbirliğine önem vermek
 • Katılımcı, şeffaf ve paylaşımcı olmak
 • Sürekli eğitim ve bilimselliği ön planda tutmak