T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Toplantı Takvimi


Etik Kurul toplantıları her ayın ilk pazartesi günü saat 15:00’ da yapılmaktadır.