T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Formlar


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu n sitesinde http://www.titck.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar# linkindeki (Üstte Başvuru Formları kısmı) formlar kısmından;  araştırmanıza uygun başvuru formunu doldurmanız eğer araştırmanız ilaç dışı bir çalışmayı kapsıyor ise İlaç dışı başvuru formunu kullanmanız gerekmektedir.

Tıbbi Cihaz için link:

 http://www.titck.gov.tr/DisplayDynamicModule.aspx?mId=3BfQtfCQ08E=  

-Ayrıca http://www.tick.gov.tr/Ilac/KlinikArastirmalar#  (üstte belirtilen diğer formlar kısmı) linkinden sorumlu araştırmacı yahut sorumlu araştırmacılar ve diğer yardımcı her araştırmacı için özgeçmiş formunu indirip doldurmanız gerekmektedir. Özgeçmiş formunun son kısmındaki araştırmacı imzası kısmının haricinde her sayfanın sağ alt köşesinde araştırmacının imzası bulunmalıdır.

-Araştırma Bütçe Formu (Türkçe) 'nu indirerek gerekli yerleri doldurulacak araştırmanızın bütçesi olsun yahut olmasın bu form doldurulmalıdır. Masrafsız çalışmalarda sadece gereken yerlerde masraf olup olmadığı belirtilecektir.

-Aynı formlar içinde bulunan Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu örneği bulunmaktadır. Bu örnekteki sorular dikkate alınarak metin şeklinde bir BGOF hazırlanmalıdır. Ayrıca örnekte matbu kısımlar da dikkate alınarak BGOF’ unuzda kullanılmalıdır. Retrospektif çalışmalarda BGOF hazırlanmasına gerek yoktur. BGOF da başlığın sağ üst köşesine tarih eklenmelidir.

 -Ayrıca yine A 4 kağıda Olgu Rapor Formu (her araştırmaya özgü araştırmacı tarafından hazırlanması gerektiğinden herhangi bir örnek, şema vs. bulunmamaktadır. Araştırma sonucu elde edeceğiniz dataları kaydedeceğiniz bir form şeklinde hazırlanmalıdır.) başlığı atılarak sağ üst köşeye belirtilmeli bir olgu rapor formu hazırlanarak araştırma dosyasına eklenmeli.

-Literatürleriniz liste olarak değil metin olarak araştırmanıza eklenmelidir. Bunları tamamladıktan sonra belgelerinizi evrakları bildirmek içi son tarih olan günden önce kurul sekreterine  flash bellek içinde getirerek ufak düzeltmeler varsa bilgi edinebilirsiniz.

1 adet Orijinal (gereken yerler sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacılar tarafından ıslak imzalı ve elle doldurulmuş şekilde olacak şekilde) + 1 adet orijinal dosyanın fotokopisi olacak şekilde 2 dosya olarak hazırlanacaktır. Orijinal dosya imzaları tamamlandıktan sonra orijinal dosyadaki bütün belgeler skin edilip CD ortamına 1 adet CD (imzalı halleri ile PDF şeklinde) olacak şekilde kaydedilerek etik kurula sunulmalıdır.

 -Ayrıca araştırma protokolünün en altına sorumlu araştırmacının isim, soy isim, ünvanı ve branşı yazılmalı ve sorumlu araştırmacı tarafından paraflanması gerekmektedir.

Bunların dışında her evrakın başında hangi evrak olduğunu belirtir şekilde " ayraç" olmalıdır. Bu ayracı A4 kağıdına kalın puntolarla "Araştırma bütçesi, Başvuru Formu, Özgeçmişler vb." şekilde her evrak ayrımında yapmanız gerekmektedir.

Araştırmanızdaki evrakları gösterir A4 üzerine de belirtilen bir akış şeması oluşturmalısınız. Kapaktan sonra bu evrakı sıralamaya koyabilirsiniz.

ETİK KURUL TOPLANTI TARİHLERİ "TOPLANTI TARİHLERİ" BAŞLIKLI KISIM ALTINDA BELİRTİLMİŞTİR. HANGİ TOPLANTI GÜNDEMİNDE ARAŞTIRMANIZIN YER ALMASINI İSTİYORSANIZ ANILAN TOPLANTI TARİHİNDEN 3 İŞ GÜNÜ ÖNCESİ (SALI MESAİ BİTİMİ) NE KADAR SEKRETERYAYA EKSİKSİZ DOSYA TESLİMİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR..

BAŞVURU SAHİPLERİ http://www.iegm.gov.tr/UnitDefaultPage.aspx?BirimId=CVgRV0Ms3dY= LİNKİNDE BULUNAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR DAİRESİNİN SİTESİNDEKİ MEVZUATI OKUMAYI UNUTMAYINIZ.