AMATEM Psikoterapi Polikliniği
17 Mayıs 2021

Psikoterapi Polikliniği hastanemiz merkez kampüsü içerisinde Psikoterapi Merkezi binasında yer alır. Bağımlılık tedavisi ile birlikte psikoterapi desteğine ihtiyacı olan ve düzenli bir psikoterapi programı için uygun olan kişilerin takibi yapılmaktadır. Kişilerin psikoterapi programına uygunlukları psikiyatri uzman hekimi tarafından yapılacak ön görüşme ile değerlendirilir.

ADRES: Sinan Ercan Caddesi No:29 Kazasker, 34736 Erenköy/Kadıköy/İSTANBUL

TELEFON: 0(216) 302 59 59 Dahili: 402