TEVFİK SAĞLAM KADIN SERVİSİ (K1)
24 Mayıs 2021

  • Kliniğimizde  2 öğretim üyesi, 3 uzman hekim, 8 asistan hekim, biri sorumlu hemşire olmak üzere 16 hemşire, 1 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı 9 personel hizmet vermektedir.  
  • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kadın Servisi (K-1)  2001 yılından beri faaliyet gösteren bir kliniktir.  Servisimizde  kapalı katta 35 açık katta 44 olmak üzere toplam 79 yatak bulunmaktadır. 
  • Kliniğimizde şizofreni, şizoaffektif bozukluk, hezeyanlı bozukluk, bipolar bozukluk, major depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi hastalıkların tedavisi alanında uzman tedavi ekibince yapılmaktadır.
  • Hastaların servise yatışını takiben tıbbı tetkikleri, psikiyatrik muayeneleri, ilaç tedavileri ve  hasta yakını görüşmeleri  özenle gerçekleştirilmektedir.
  • Servis psikologumuz tarafından çeşitli psikometrik testler, nöropsikolojik testler yapılmaktadır.
  • Kliniğimizde anestezili elektrokonvülzif tedavi uygulaması güvenle uygulanmaktadır. 
  • Servisimizin  geniş ağaçlıklı bahçesinde hastalarımızın serbest zamanlarını değerlendirmeleri için spor aletleri, yürüyüş alanı ve dinlenme bankları bulunmaktadır. 
  • Yatarak tedavi gören  hastalara yönelik; günaydın toplantıları, grup psikoterapisi, psikoeğitim, egzersiz, resim, takı, boncuk ve el sanatları gibi rehabilitasyon çalışmaları servis ekibince yürütülmektedir.