PUL SERVİSİ (A1)
24 Mayıs 2021

  • Kliniğimizde  1 eğitim görevlisi, 1 doçent doktor, 2 uzman hekim, 4 asistan hekim, biri sorumlu hemşire olmak üzere 9 hemşire, 1 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı 8 personel hizmet vermektedir.  
  • A1 Kliniğinde anksiyete bozuklukları, depresif bozukluklar, iki uçlu bozukluk ve psikotik bozukluk tanılı erkek hastaların kabul edildiği bir kliniktir.
  • Her iki katta 24’er olmak üzere toplam 48 hasta yatağı mevcuttur.
  • Hastaların servise yatışını takiben tıbbı tetkikleri, psikiyatrik muayeneleri, ilaç tedavileri, anestezili EKT uygulamaları ve  hasta yakını görüşmeleri özenle gerçekleştirilmektedir (Hafta da iki gün hasta aileleri ile hekim tarafından görüşme yapılmaktadır) .
  • Yatarak tedavi gören  hastalara yönelik; hekim, hemşire ve psikolog tarafından günaydın toplantıları, bireysel ve grup psikoterapisi, psikoeğitim, sinema saati vb. yapılmaktadır.
  • Ayrıca klinik psikoloğumuz tarafından çeşitli psikometrik testler, nöropsikolojik testler yapılmaktadır.
  • Hasta uğraşılarına yönelik alanında uzman öğretmenler tarafından egzersiz, resim, müzik, el sanatları gibi rehabilitasyon çalışmaları klinik ekibince yürütülmektedir.