Komitelerimiz ve Ekiplerimiz
02 Haziran 2022

            

SKS Kapsamında Kurduğumuz Ekipler ve Komiteler

Komiteler

Ekipler

1-Hasta Güvenliği

1-Akılcı İlaç Kullanımı

2-Çalışan Güvenliği/İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

2-Mavi Kod Yönetim Ekibi

3-Eğitim Komitesi

3-Pembe Kod Yönetim Ekibi

4-Tesis Güvenliği

4-Beyaz Kod Yönetim Ekibi

5-Enfeksiyon Kontrol Komitesi

5-Tıbbi Cihaz Sorumlu Ekibi

6-Hasta Önerileri Değerlendirme Ekibi

7-Çalışan Önerileri Değerlendirme Ekibi

8-Antibiyotik Kontrol Ekibi/Akılcı İlaç Ekibi

9-Bina Tur Ekibi

10-Bilgi Güvenliği Ekibi

11-Öz Değerlendirme Ekibi

12-Hasta ve Çalışan Anket Değerlendirme Ekipleri

13-Nutrisyon Değerlendirme Ekibi

14-Risk Yönetimi Ekibi

15-Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

16-Kırmızı Kod Ekibi

17-İletişim ve Tanıtım Birimi Ekibi

18-Acil Servis Süreçleri Değerlendirme Ekibi

19-Klinik Kalite İyileştirme Ekibi

 

 

 

 

20-Radyasyonla İlgili Olası Kaza Müdahale Ekibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Güvenliği Komitesi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Kalite Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Cerrahi Branş Uzmanı

Operatör Doktor(Branş Mevcut Değil)

-

Dahili Branş Uzmanı(Psikiyatri)

Uzman Doktor

Duygu Kübra Göçmen Yiğit

Laboratuvar Branş Uzmanı

Uzman Doktor (Geçici Görevle Geliniyor)

-

Anestiyoloji ve Reaminasyon Branş Uzmanı

Uzman Doktor

Naime Turan Yılmaz

Hastane Bilgi Sistemi Sorumlusu

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

Eczacı

Eczacı

Lale Kuşçu

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

Radyoloji Teknisyeni

Birsen Şenen

Bölüm Kalite Sorumlularından Bir Temsilci

Hemşire

Gamze Bilgiç

Bölüm Kalite Sorumlularından Bir Temsilci

Hemşire

Çiğdem Perinçek

Hasta Güvenliği Komitesinin Görev Alanı Asgari;

 • Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi,
 • Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Ortamının Sağlanması,
 • Güvenli İlaç Uygulamalarının Sağlanması,
 • Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması,
 • Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması, Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin Azaltılması,
 • Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması,
 • Tıbbi Cihaz Güvenliğinin Sağlanması Konularını Kapsar.
 • Düzenli Aralıklarla Toplanmalıdır.
 • Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyetleri Başlatmalıdır.
 • Çalışanlara Konu İle İlgili Eğitim Düzenlemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu/Çalışan Güvenliği Komitesi

İşveren

Başhekim

Sema Baykara

İşveren Vekili

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi

İdari ve Mali İşler Müdürü

Recep Acar

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Nurcan Çalışkan

İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

Demet Börekçi

Formen, Ustabaşı veya Usta,

Teknik Birim Sorumlusu

Mehmet Eskiçırak

Çalışan Temsilcisi

Veri Personel Şefi

Osman Ergün

Sivil Savunma Amiri

Hap Birim Sorumlusu

Alime Girgin

Kalite Birim Sorumlusu

Kalite Direktörü

Ayşe Ogbidor

Kalite/ Verimlilik Personeli

Kalite/ Verimlilik Birimi

Yağmur Alkan

Eğitim Birim Sorumlusu

Eğitim Hemşiresi

Selvihan Çetinkaya

Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Enfeksiyon Hemşiresi

Emine Aydın

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

Çevre Yönetim Birim Sorumlusu

Çevre Yönetim Birim Sorumlusu

Rukiye Öztay

Güvenlik Hizmetleri Amir Yardımcısı

Güvenlik Hizmetleri Amir Yardımcısı

Mehdi Çalkaya

Temizlik/ Klinik Destek Personel Şefi

Temizlik/ Klinik Destek Personel Şefi

Duygu Kurt

Çalışan Güvenliği Komitesinin Görev Alanı Asgari;

 • Çalışanların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması,
 • Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması,
 • Fiziksel Şiddete Maruz Kalınma Risklerinin Azaltılması,
 • Kesici Delici Alet Yaralanma Risklerinin Azaltılması,
 • Kan ve Vücut Sıvılarıyla Bulaşma Risklerinin Azaltılması,
 • Sağlık Taramalarının Yapılması Konularını Kapsamalıdır.
 • Düzenli Aralıklarla Toplanmalıdır.
 • Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyetleri Başlatmalıdır.
 • Çalışanlara Konu İle İlgili Eğitim Düzenlemelidir

 

 

Eğitim Komitesi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

Kalite Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Bir Hekim

Doktor

Begüm Sayğılı

Bir Hemşire

Hemşire

Emine Aydın

Eğitim Sorumlu Hemşiresi

Hemşire

Selvihan Çetinkaya

Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

Psikolog

Ahmet Faruk Akfırat

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

Laboratuvar Teknisyeni

Yasemin Kızıldağ

Bölüm Kalite Sorumlularından En Az İki Temsilci

Hemşire

Gamze Bilgiç

Bölüm Kalite Sorumlularından En Az İki Temsilci

Hemşire

Ahmet Süs

 

Eğitim Komitesinin Görev Tanımı Asgari;

 • Hizmet Kalite Standartları Eğitimi,
 • Hizmet İçi Eğitimler,
 • Uyum Eğitimleri,
 • Hastalara Yönelik Eğitimler Planlamalıdır,
 • Düzenli Aralıklarla Toplanmalıdır,
 • Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyetleri Başlatmalıdır,
 • Çalışanlara Konu İle İlgili Eğitim Düzenlemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis Güvenliği

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkçı

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

Kalite Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Teknik Servis Sorumlusu

Teknisyen

Mehmet Eskiçırak

Hastane Güvenlik Amiri

Güvenlik Görevlisi

Hasan Talih

Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu

Hemşire

Alime Girgin

Tıbbı Cihaz Yönetim Sorumlusu

Tıbbi Sekreter

Ali Köseoğlu

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

Hemşire

Emine Aydın

Bölüm Kalite Sorumlularından Temsilci

Hemşire

Çiğdem Perinçek

Bölüm Kalite Sorumlularından Temsilci

Hemşire

Emel Yıldırım

 

Tesis Güvenliği Görev Tanımı Asgari;

 • Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi,
 • Hastane Alt Yapı Güvenliğinin Sağlanması,
 • Kurumda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması,
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi Çalışmaları,
 • Atık Yönetimi Çalışmaları,
 • Tıbbı Cihazların Bakım, Onarım, Ölçme, Ayar ve Kalibrasyon Planlarını ve Kalibrasyonlarının Yapılması,
 • Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Konularını Kapsamalıdır.

 

 

 

 

Kalite Birimi

Başhekim Yardımcısı

Uzm.Dr

Ömer Halim Kaşıkçı

Kalite Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Verimlilik Sorumlusu

Hemşire

Yağmur Alkan

Kalite Birimi

Hemşire

Songül Aktan

 

Kalite Birimin Görev Alanı Asgari;

 • HKS Çerçevesinde Yürütülen Çalışmaların Koordinasyonunu Sağlamalıdır,
 • Bölüm Hedeflerine Yönelik, Bölüm Tarafından Yapılan Analiz Sonuçlarını Değerlendirmeli, Öz Değerlendirmeleri Yönetmeli,
 • Hasta ve Çalışan Anket Sonuçlarını Değerlendirmeli,
 • HKS Çerçevesinde Hazırlanan
 • Yazılı Düzenlemeleri Kontrol Etmeli,
 • Yazılı Düzenlemelerin Revizyonunu Takip Etmeli,
 • Hizmet Sunumuna Yönelik İstatistiki Bilgileri Değerlendirmeli,
 • HKS Çerçevesinde Belirlenen Komitelere Üye Olarak Katılmalıdır.

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Başhekim

Sema Baykara

Hastane Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkçı

Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Uzmanı

Semra Batu Kutlu

Dahili Branş Uzmanı(Nöroloji)

Hande Alibaş

Dahili Branş Uzmanı(Dahiliye)

Eyüp Sabri Özpolat

Cerrahi Branş Uzmanı

(Mevcut Değil)

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

KaliteDirektörü

Ayşe Ogbidor

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Emine Aydın

Eczacı

Lale Kuşçu

İdari ve Mali İşler Müdürü

Recep Acar

Diğer( Çocuk Hastalıkları Uzmanı )

(Mevcut Değil)

Hemşire

Yağmur Alkan

Bölüm Kalite Sorumlularından En Az İki Temsilci

Ahmet Süs

Bölüm Kalite Sorumlularından En Az İki Temsilci

Zübeyde Akça Kral

00 01 03 Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi 105

Hastanenin Tüm Bölümlerini Kapsayan Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesine Yönelik Yazılı Düzenleme Bulunmalıdır.

 

 • Yazılı Düzenlemede;
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK)’  nin sorumluları,
 • EKK’ nin tanımı ve çalışma alanları,
 • Sürveyansın kapsamı,
 • İzolasyon önlemleri,
 • Eğitim programları yer almalıdır.
 • Hastane enfeksiyonlarının sürveyansına yönelik düzenleme yapılmalıdır.
 • Hastane enfeksiyonlarının rutin sürveyansı yapılmalıdır.
 • Sürveyans sonuçları ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans ağı’ na kayıt edilmelidir.
 • Sürveyans sonuçlarına göre bölüm bazında düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.
 • Üç ayda bir bölüm bazında hastane enfeksiyon hızları, etkenleri ve
 • Direnç paternlerini içeren sürveyans raporu hazırlanmalıdır.
 • Sürveyans raporları üst yönetim ve ilgili bölümle paylaşılmalıdır.
 • İzolasyon önlemleriyle ilgili düzenleme yapılmalıdır.
 • Enfekte veya kolonize hastalara yönelik izolasyon önlemleri alınmalıdır.
 • İzolasyon odasının giriş kapısında uygulanan izolasyon yöntemini gösteren bir tanımlayıcı bulunmalıdır.
 • Solunum izolasyonunda sarı yaprak,

O Damlacık izolasyonunda mavi çiçek,

O Temas izolasyonunda kırmızı yıldız tanımlayıcıları kullanılmalıdır.

 

 

 

                                                    SKS KAPSAMINDA EKİPLER

 

Akılcı İlaç Ekibi/ Antibiyotik Kontrol Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkçı

Hekim

Doktor

Ahmet Rıfkı Topçuoğlu

Eczacı

Eczacı

Lale Kuşçu

Çocuk Psikiyatristi

Uzman Doktor

İpek Süzer Gamlı

Cerrahi Hastalıkları Hekimi

Operatör Doktor

(Mevcut Değil)

Dahili Branş Uzmanı(Nöroloji)

Uzman Doktor

Mustafa Ülker

Dahiliye Uzmanı

Uzman Doktor

Eyüp Sabri Özpolat

 

Akılcı İlaç Ekibin Asgari Görevleri:

Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Olarak;

 • Hastane Politikası Belirlenmeli,
 • Faaliyetler Planlanmalı ve Uygulanmalıdır.
 • Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Hastalarda Farkındalık Oluşturulmasına Yönelik Düzenlemeler Bulunmalıdır.
 • Hastalar İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmelidir.
 • Hastaların Sıklıkla Kullandığı Alanlarda Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Broşür, Poster, Video Görüntüleri Gibi Düzenlemeler Bulunmalıdır.
 • Yatan Hasta Eğitimlerinde, Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgilendirme Yapılmalıdır.

Antibiyotik Kontrol Ekibinin Asgari Görevleri

 • Antibiyotik Kullanımına Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır.
 • Antibiyotik Kontrol Ekibi Oluşturulmalı,
 • Antibiyotik Kontrol Ekibinde; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi Branşlardan Bir Uzman, Pediatri Uzmanı Ve Eczacı Bulunmalıdır.
 • Antibiyotik Kontrol Ekibi Tarafından “Antibiyotik Kullanım Kontrolü Ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi” Hazırlanmalıdır.

 

Bilgi Güvenliği Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

 

Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Bir Ekip Oluşturulmalı,

 • Hastane Üst Yönetiminden Bir Kişi Ekibe Başkanlık Etmeli,
 • Ekip;

         » Bilgi Güvenliği İle İlgili Mevcut Durumu Tespit Etmeli,

         » Bilgi Güvenliği İçin Olası Riskleri Belirlemeli,

         » Tanımlı Kullanıcılar İçin Yapılan Yetki Değişikliklerini İzlemeli,

         » Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Başlatmalıdır.

 

 

Bina Tur Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

Kalite Yönetim Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Kalite Birimi Çalışanı

Hemşire

Yağmur Alkan

Teknik İşler Sorumlusu

Teknisyen

Mehmet Eskiçırak

 

 • Bina Turları Yapılmalıdır.
 • Bina Turlarında Hastanedeki Fiziksel Durum ve İşleyiş İle İlgili Aksaklıklar Tespit Edilmelidir.
 • Bina Turları Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Kalite Yönetim Direktörü ve Teknik İşler Sorumlusunun Yer Aldığı Bir Ekip Tarafından Yapılmalıdır.
 • En Az 3 Ayda Bir Yapılmalıdır.
 • Tespit Edilen Aksaklıklara Yönelik Düzeltici Önleyici Faaliyet Başlatılmalıdır.

 

 

Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Ekibi/Çalışan Memnuniyet Anketi Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Çalışan Güvenliği Komitesinden Bir Kişi

VGHİ

Osman Ergün

Kalite Yönetim Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

 

 • Çalışanların Görüşleri Alınmalı ve Değerlendirilmelidir.
 • Çalışanların Görüşlerini Bildirmelerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır,
 • Görüşler İntranet Üzerinden de Bildirilebilmelidir.
 • Çalışanların Görüşleri Değerlendirilmelidir.
 • Değerlendirmelerde, Kalite Yönetim Direktörü, Çalışan Güvenliği Komitesinden Bir Temsilci ve Üst Yönetimden Bir Kişi Yer Almalı,
 • Görüşler Her Ay Değerlendirilmeli,

 

Hasta Ve Yakınlarının Görüşlerini Değerlendirme Ekibi /Hasta Memnuniyet Anketi Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

Kalite Yönetim Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Hasta Hakları Temsilcisi

Hemşire

Alev Coşkun

Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu

VGKİ

Osman Ergün

 

Ekibin Asgari Görevleri

 • Hasta Ve Yakınlarının Görüşleri Alınmalı ve Değerlendirilmelidir.
 • Sağlık Hizmeti Sunulan Tüm Bölümlerde Hasta ve Yakınlarının Görüşlerini Bildirmelerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır.
 • Görüşler İnternet Üzerinden de Bildirilebilmelidir.
 • Hasta ve Yakınlarının Görüşleri Değerlendirilmelidir.
 • Değerlendirmelerde Kalite Yönetim Direktörü, Hasta Hakları Temsilcisi ve Yönetimden Bir Kişi Yer Almalı,
 • Görüşler Her Ay Değerlendirilmeli,
 • Gerektiğinde İyileştirme Faaliyeti Başlatılmalıdır.
 • Gerektiğinde Görüş Bildiren Hasta veya Yakınına Geri Bildirimde Bulunulmalıdır.

 

Mavi Kod-Pembe Kod-Beyaz Kod Ekipleri

Mavi Kod Ekibi

 

A-1 Ekibi

AMATEM Ekibi

E-1 Ekibi

K-1 Ekibi

N-1 Ekibi

ÇEMATEM Ekibi

Acil Servis Ekibi

Sorumlu Alanlar

*A-1 Servisi

*Çocuk Pol.

TMS Odası

*İdari Bina

*Uyku Merkezi

*Görüntüleme Merkezi

*Santral

*Spor Alanları

*İdari Bina Otoparkı

*AMATEM Servisi

*Teknik Atölyeler

*Şoför Mahalli

*Depolar

*Arşiv

*Bahar Merkezi

*Mescit

*Çamaşır Depoları

*E-1 Servisi

*Laboratuvar

*Poliklinik 1

*Nöroloji Polikliniği

*Kan Alma-EKG Birimi

*Çocuk Ergen *Psikiyatri Pol-2

*AMATEM Polikliniği

*Yemekhane-Mutfak

*Kazan Dairesi

*İş-Uğraş Atölyeleri

*K-1 Servisi

*Atık Alanı

*Tehlikesiz Atık Deposu

*Kadıköy TRSM

*Acil Kantin Ve Çevresi

*Kreş

*N-1 Servisi

*Poliklinik-2

 

* ÇEMATEM

Servisi

*Psikoterapi Merkezi

*ÇEMATEM Polikliniği

*Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniği-1

 

*Acil Servis

Mavi Kod Ekibi

Mesai İçi

A-1 Servisi Görevlendirilen Hekim

AMATEM Servisi Görevlendirilen Hekim

E-1 Servisi Görevlendirilen Hekim

K-1 Servisi Görevlendirilen Hekim

N-1 Servisi Görevlendirilen Hekim

ÇEMATEM Servisi Görevlendirilen Hekim

Acil Servis Asistan Hekimi

A-1

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

AMATEM

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

E-1

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

K-1

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

N-1

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

ÇEMATEM

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

Acil

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

Anestezi Uzmanı

 

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Teknisyeni

 

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Mesai Dışı

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Acil Servis Asistan Hekimi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Acil Servis Hemşiresi

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Acil Servis Nöbetçi Uzman Hekimi

 

 

Mavi Kod Yönetimi Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Sağlık Bakım Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

 

 

 

 

 

 

 

 • Mavi Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.
 • Mavi Kod Yönetimi İle İlgili;
 • Uyarı Sistemi Oluşturulmalı,
 • Sorumlular Belirlenmelidir.

 

Sorumlular;

 • Tıbbi, İdari ve Hemşirelik Hizmetlerinden Birer Temsilci Bulunmalı,
 • Mavi Kod İle İlgili Tatbikat ve Eğitimlerin Organizasyonunu Yapmalı,
 • Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Başlatmalıdır.
 • Her Vardiya İçin Ekipler Belirlenmeli,
 • Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Acil Müdahale Seti Bulunmalı,
 • Acil Müdahale Setinin Miat ve Kritik Stok Seviyeleri Takip Edilmelidir.

   

  Mavi Kod Uygulamalarını Yapmak Üzere;

 • Her Ekipte; En Az Bir Hekim, Bir Sağlık Çalışanı Bulunmalı,
 • Hekim ve Sağlık Çalışanı CPR Eğitimi Almış Olmalıdır.
 • Mavi Kod Ekibi En Geç Üç Dakika İçerisinde Olay Yerine Ulaşmalıdır.
 • Yapılan Müdahale İle İlgili Kayıtlar Tutulmalı,
 • Müdahale Edilen Kişiye Ait Bilgiler,
 • Yapılan Uygulama,
 • Müdahalenin Yeri,
 • Çağrının Yapıldığı Zaman,
 • Ekibin Olay Yerine Ulaşma Zamanı,
 • Müdahalenin Sonucu,
 • Müdahale Ekibinde Yer Alanların Bilgilerini Kapsamalı,
 • Kayıtlar Kalite Yönetim Birimine Gönderilmelidir.
 • Mavi Kod Uygulamasına Yönelik Olarak Her Dönem Tatbikat Yapılmalı,
 • Tatbikatta Ne Kadar Süre İçinde Olay Yerine Ulaşıldığına Dair Kayıt Tutulmalıdır.
 • Çalışanlara Mavi Kod İle İlgili Eğitim Verilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembe Kod Sorumlu Ekibi

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkçı

(Mesai İçi)

Nöbetçi Uzman

(Mesai Dışı)

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

(Mesai İçi)

Süpervisor

(Mesai Dışı)

Teknik Servis Elemanı

Teknisyen

Mehmet Eskiçırak

(Mesai İçi)

Nöbetçi Teknik Servis

(Mesai Dışı)

Güvenlik Amiri

Güvenlik

Hasan Talih

(Mesai İçi)

Nöbetçi Güvenlik Görevlisi

(Mesai Dışı)

ÇEMATEM Servis Sorumlu Hemşiresi

Hemşire

Zübeyde Akçakıral

(Mesai İçi)

-

(Mesai Dışı)

 

 

Pembe Kod Yönetimi Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkçı

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

 

 • Pembe Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.
 • Pembe Kod Yönetimi İle İlgili;
 • Uyarı Sistemi Oluşturulmalı,
 • Sorumlular Belirlenmelidir.

 

Sorumlular;

 • İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Teknik Servis Elemanı, Güvenlik Amiri Ve Pediatri Servis Hemşiresinden Oluşmalı,
 • Pembe Kod İle İlgili Tatbikat Ve Eğitimlerin Organizasyonunu Yapmalıdır.
 • Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Başlatılmalıdır.

 

Pembe Kod Uygulamaları İle İlgili Kayıtlar Tutulmalı,

 • Olaya Maruz Kalan Kişiye Ait Bilgiler,
 • Olayın Gerçekleştiği Bölüm,
 • Başlangıç-Bitiş Zamanı,
 • Olayın Sonucu İle İlgili Bilgileri Kapsamalı,
 • Kayıtlar Kalite Yönetim Birimine Gönderilmelidir.
 • Pembe Kod Uygulamasına Yönelik Olarak Her Dönem Tatbikat Yapılmalıdır.
 • Çalışanlara Pembe Kod İle İlgili Eğitim Verilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyaz Kod Sorumlu Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkçı

(Mesai İçi)

Nöbetçi Uzman

(Mesai Dışı)

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

(Mesai İçi)

Nöbetçi Memur

(Mesai Dışı)

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

(Mesai İçi)

Süpervisor

(Mesai Dışı)

Psikolog Veya Sosyal Hizmet Uzmanı

Psikolog

Ayşe Nurcan Özüçağlıyan

(Mesai İçi)

-

(Mesai Dışı)

Güvenlik Amiri

Güvenlik

Hasan Talih

(Mesai İçi)

Nöbetçi Güvenlik Görevlisi

(Mesai Dışı)

 

 

Beyaz Kod Yönetim Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkçı

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

 

 

 • Beyaz Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.
 • Beyaz Kod Yönetimi İle İlgili;
 • Uyarı Sistemi Oluşturulmalı,
 • Sorumlular Belirlenmelidir.

 

 Sorumlular;

 • Tıbbi, İdari ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Bir Temsilci, Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı ve Güvenlik Amirinden Oluşmalıdır.

   

  Yapılan Beyaz Kod Müdahalesi İle İlgili Kayıtlar Tutulmalı,

 • Olayın Olduğu Tarih Ve Saat,
 • Olayın Olduğu Yer,
 • Olay Anında Yapılan İş,
 • Olayın Başlama Nedeni,
 • Olayın Oluş Şekli,
 • Olayda Varsa Kullanılan Nesne,
 • Olayda Çevrede Oluşan Olumsuzluklar,
 • Olaya Karışanların Yaş, Cinsiyetleri, Varsa Kişisel Bilgileri,
 • Olayı Görenlerin Kişisel Ve İletişim Bilgilerini Kapsamalı,
 • Kayıtlar Kalite Yönetim Birimine Gönderilmelidir.
 • Beyaz Kod Uygulamasına Yönelik Olarak Her Dönem Tatbikat Yapılmalıdır.
 • Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyetler Başlatılmalıdır.
 • Olaya Maruz Kalan Çalışanlara Gerekli Destek Sağlanmalıdır.
 • Çalışanlara Beyaz Kod İle İlgili Eğitim Verilmelidir.

 

 

 

Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

(Mesai İçi)

Nöbetçi Uzman

(Mesai Dışı)

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

(Mesai İçi)

Nöbetçi Memur

(Mesai Dışı)

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

(Mesai İçi)

Süpervisor

(Mesai Dışı)

Acil Afet Birimi Sorumlusu

Hemşire

Alime Girgin

(Mesai İçi)

-

(Mesai Dışı)

Güvenlik Amiri

Güvenlik

Hasan Talih

(Mesai İçi)

Nöbetçi Güvenlik Görevlisi

(Mesai Dışı)

Teknik Servis Elemanı

Teknisyen

Mehmet Eskiçırak

(Mesai İçi)

Nöbetçi Teknik Servis

(Mesai Dışı)

 

 

Kırmızı Kod Yönetim Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

 

 • Acil uyarı sistemi ve yangın algılama sisteminin düzenli bakım kontrollerinin yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi
 • Yangın eğitimlerinin her yıl düzenli yolarak planlanması ve uygulanmasını organize etmek
 • İtfaiye ile işbirliği içinde yangın ve tahliye tatbikatının planlanması ve uygulanmasını organize etmek
 • Söndürme, tahliye, arama, kurtarma ve ilkyardım ekipleri listelerinin günceliğini sağlamak
 • Yapılan kırmızı kod müdahalelerinin kayıtlarını tutmak ve kalite birimine bildirmek
 • Çalışanlara kırmızı kod hakkında düzenli olarak eğitim vermek, farkındalığı arttırmak
 • Gereğinde düzenleyici önleyici faaliyetler başlatmak
 • Yangın söndürücülerin rutin kontrollerini yapmak, tarihi dolan yangın söndürme tüplerinin değişimlerini sağlamak, yapılan takiplerinin kayıt altına alınmasını sağlamak ve denetlemek
 • Bina çatılarının belli periyodlarda temizlenmesini sağlamak
 • Elektrik aksamlarının yalıtımlarını sağlamak

 

 

 

 

Tıbbi Cihaz Sorumlu Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

Tıbbı Cihaz Periyodik Bakımı ve Kalibrasyon

Doktor

Ahmet Rıfkı Topçuoğlu

Tesis Güvenlik Sorumlu Teknisyeni

Teknisyen

Mehmet Eskiçırak

Sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Memur

Ali Köseoğlu

Ayniyat Birimi

Tıbbi Sekreter

Sevgi Tayar

 

Ekibin Asgari Görevleri:

 • Tıbbi Cihazların Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.
 • Tesis Güvenliği Komitesi Altında Tıbbi Cihaz Yönetiminden Sorumlu Bir Ekip Oluşturulmalıdır.
 • Tıbbi Cihazların Bölüm Bazında Envanteri Bulunmalıdır.
 • Tıbbi Cihazların Bakım, Onarım, Ölçme, Ayar ve Kalibrasyonlarına Yönelik Plan Bulunmalı,
 • Plan Dahilinde Cihazların Ölçme, Ayar ve Kalibrasyonları Yapılmalıdır
 • Kalibrasyonu Yapılan Cihazların Kalibrasyon Etiketi Bulunmalıdır.

 

Etikette;

 • Kalibrasyonu Yapan Firmanın Adı,
 • Kalibrasyon Tarihi,
 • Geçerlilik Süresi,
 • Sertifika Numarası Bulunmalıdır.

Öz Değerlendirme Ekibi

Başhekim

Sema Baykara

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkçı

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

İdari ve Mali Hizmetler Müdür

Recep Acar

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

Kalite Direktörü

Ayşe Ogbidor

Verimlilik Sorumlusu

Yağmur Alkan

EğitimBirimi

Selvihan Çetinkaya

Atık Birimi Sorumlusu

Rukiye Öztay

Sivil Savunma Amiri

Alime Girgin

Enfeksiyon Hemşiresi

Emine Aydın

Bölüm Kalite Sorumluları

(Uygunluğa göre belirlenecektir)

 

 

Hasta Memnuniyeti-Çalışan Memnuniyeti Anket Değerlendirme Ekibi

Başhekim

Sema Baykara

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe Ogbidor

 

 

 

 

Risk Yönetim/ Risk Değerlendirme Ekibi Görevlendirme Listesi

İşveren

Başhekim

Sema Baykara

İşveren Vekili

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi

İdari ve Mali İşler Müdürü

Recep Acar

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Nurcan Çalışkan

İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

Demet Börekçi

Formen, Ustabaşı Veya Usta

Teknik Birim Sorumlusu

Mehmet Eskiçırak

Çalışan Temsilcisi

Veri Personel Şefi

Osman Ergün

Sivil Savunma Amiri

Hap Birim Sorumlusu

Alime Girgin

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe Ogbidor

Kalite/ Verimlilik Personeli

Kalite/ Verimlilik Birimi

Yağmur Alkan

Eğitim Birim Sorumlusu

Eğitim Hemşiresi

Selvihan Çetinkaya

Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Enfeksiyon Hemşiresi

Emine Aydın

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

Çevre Yönetim Birim Sorumlusu

Çevre Yönetim Birim Sorumlusu

Rukiye Öztay

Biyomedikal Birim Sorumlusu

Biyomedikal Birim Sorumlusu

Ali Köseoğlu

Güvenlik Hizmetleri Amir Yardımcısı

Güvenlik Hizmetleri Amir Yardımcısı

Mehdi Çalkaya

Temizlik/ Klinik Destek Personel Şefi

Temizlik/ Klinik Destek Personel Şefi

Duygu Kurt

Kurumun Kalite Birim Sorumluları (ilgili birim sorumluları ile belirlenir)

 

 

 

 

Nutrisyon Değerlendirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

 

Dahiliye Uzmanı

Eyüp Sabri Özpolat

 

Nöroloji Uzmanı

Rahşan Karacı

 

Eczacı

Lale Kuşçu

 

Enfeksiyon Hemşiresi

Emine Aydın

 

Diyetisyen

Bahar Akkuzu

 

Sorumlu Hemşire

Ahmet Süs

 

 

 

İletişim Ve Tanıtım Birimi Ekibi

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

Halkla İlişkiler Birimi/Bilgi Sistem Personelleri Birim Sorumlusu

Osman Ergün

 

 

 

Acil Servis Süreçleri Değerlendirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Ebru Sarı Özfındık

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Acil Servis Klinik Şefi

Onur Durmaz

Uzman Doktor

Hikmet Ekin Güngör

Sorumlu Hemşire

Emel Yıldırım

 

Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkçı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Kalite Koordinatörü

Ebru Sarı Özfındık

Verimlilik Sorumlusu

Yağmur Alkan

Dahiliye Uzmanı

Eyüp Sabri Özpolat

Nöroloji Uzmanı

Mustafa Ülker

USS Sorumlusu

Korhan Soyal

 

Radyasyonla İlgili Olası Kaza Müdahale Ekibi

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkçı

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Radyoloji Uzman Doktoru

-

Sorumlu Radyoloji Teknisyeni

Birsen Şenen

Teknik Servis Birim Sorumlusu

Mehmet Eskiçırak