Komitelerimiz ve Ekiplerimiz
26 Mart 2024

Hasta Güvenliği Komitesi

 

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

Kalite Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Dahili Branş Uzmanı(Psikiyatri)

Uzman Doktor

Yağmur Sever Fidan

Laboratuvar Branş Uzmanı

 

Uzman Doktor

Tuncay Seyrekel

Anestezi ve Reaminasyon Branş Uzmanı

Uzman Doktor

Naime Turan Yılmaz

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Sorumlusu

Bilgi İşlem Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

Eczacı

Eczacı

 

Buse Karadayı

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

Radyoloji Teknisyeni

Esra Karahan

Bölüm Kalite Sorumlularından Bir Temsilci

Hemşire

Gamze Yıldırım

Bölüm Kalite Sorumlularından Bir Temsilci

Hemşire

Abdullah Aykara

Bölüm Kalite Sorumlularından Bir Temsilci

Hemşire

Seher Baş

Bölüm Kalite Sorumlularından Bir Temsilci

Hemşire

Ebru Sipahi

Güvenlik Amiri

 

Güvenlik

Hasan Talih

 

Hasta Güvenliği Komitesinin Görev Alanı Asgari;

·         Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi,

·         Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Ortamının Sağlanması,

·         Güvenli İlaç Uygulamalarının Sağlanması,

·         Transfüzyon Güvenliğinin Sağlanması,

·         Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması, Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin Azaltılması,

·         Güvenli Cerrahi Uygulamalarının Sağlanması,

·         Tıbbi Cihaz Güvenliğinin Sağlanması Konularını Kapsar.

·         Düzenli Aralıklarla Toplanmalıdır.

·         Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyetleri Başlatmalıdır.

·         Çalışanlara Konu İle İlgili Eğitim Düzenlemelidir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu/Çalışan Güvenliği Komitesi

İşveren

Başhekim

Sema Baykara

İşveren Vekili

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi

İdari Ve Mali İşler Müdürü

Recep Acar

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi

İdari Ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür

Mustafa Karadeniz

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim Kübra Akbal

İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

Ayşe Ayten Yasemin Sönmez

Formen, Ustabaşı Veya Usta,

Teknik Birim Sorumlusu

Osman Ergün

Çalışan Temsilcisi

Veri Personel Şefi

Osman Ergün

Sivil Savunma Amiri

Hap Birim Sorumlusu

Hatice Aktaş

Kalite Birim Sorumlusu

Kalite Direktörü

Ayşe Ogbidor

Eğitim Birim Sorumlusu

Eğitim Hemşiresi

Sibel Şimşek

Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Enfeksiyon Hemşiresi

Emine Aydın

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

Çevre Yönetim Birim Sorumlusu

Çevre Yönetim Birim Sorumlusu

Rukiye Öztay

Güvenlik Hizmetleri Amir Yardımcısı

Güvenlik Hizmetleri Amir Yardımcısı

Mehdi Çalkaya

Temizlik/ Klinik Destek Personel Şefi

Temizlik/ Klinik Destek Personel Şefi

Mehmet Ali Sakin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışan Güvenliği Komitesinin Görev Alanı Asgari;

·         Çalışanların Zarar Görme Risklerinin Azaltılması,

·         Riskli Alanlarda Çalışanlara Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınması,

·         Fiziksel Şiddete Maruz Kalınma Risklerinin Azaltılması,

·         Kesici Delici Alet Yaralanma Risklerinin Azaltılması,

·         Kan Ve Vücut Sıvılarıyla Bulaşma Risklerinin Azaltılması,

·         Sağlık Taramalarının Yapılması Konularını Kapsamalıdır.

·         Düzenli Aralıklarla Toplanmalıdır.

·         Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyetleri Başlatmalıdır.

·         Çalışanlara Konu İle İlgili Eğitim Düzenlemelidir.

 

Eğitim Komitesi

 

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

 

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

 

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

Kalite Direktörü

 

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Bir Hekim

 

Doktor

Fikret Ferzan Gıynaş

Bir Hemşire

 

Hemşire

Ebru Sipahi

Eğitim Sorumlu

Hemşiresi

 

Hemşire

Sibel Şimşek

Psikolog Veya Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Psikolog

Dilek Savaş

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

Laboratuvar Teknisyeni

Yasemin Kızıldağ

Bölüm Kalite Sorumlularından En Az İki Temsilci

Hemşire

Seren Günay

Bölüm Kalite Sorumlularından En Az İki Temsilci

Hemşire

Seher Baş


Eğitim Komitesinin Görev Tanımı Asgari;

·         Sağlıkta Kalite Standartları Eğitimi,

·         Hizmet İçi Eğitimler,

·         Uyum Eğitimleri,

·         Hastalara Yönelik Eğitimler Planlamalıdır,

·         Düzenli Aralıklarla Toplanmalıdır,

·         Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyetleri Başlatmalıdır,

·         Çalışanlara Konu İle İlgili Eğitim Düzenlemelidir.

 

 

Tesis Güvenliği

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkcı

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

Kalite Direktörü

 

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Teknik Servis Sorumlusu

 

Teknisyen

Osman Ergün

Hastane Güvenlik Amiri

 

Güvenlik Görevlisi

Hasan Talih

Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu

Tıbbı Sekreter

Hatice Aktaş

Tıbbı Cihaz Yönetim Sorumlusu

Biyomedikal Teknikeri

Ömer Faruk Batur

 

Hekim Dışı Sağlık Personelinden En Az Bir Temsilci

Hemşire

Nurdan Şancı

Bölüm Kalite Sorumlularından Temsilci

Hemşire

Abdullah Aykara

Bölüm Kalite Sorumlularından Temsilci

Çevre Yönetim Sorumlusu

Rukiye Öztay

 

Tesis Güvenliği Görev Tanımı Asgari;

·         Bina Turlarından Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi,

·         Hastane Alt Yapı Güvenliğinin Sağlanması,

·         Kurumda Can Ve Mal Güvenliğinin Sağlanması,

·         Acil Durum Ve Afet Yönetimi Çalışmaları,

·         Atık Yönetimi Çalışmaları,

·         Tıbbı Cihazların Bakım, Onarım, Ölçme, Ayar Ve Kalibrasyon Planlarını Ve Kalibrasyonlarının Yapılması,

·         Tehlikeli Maddelerin Yönetimi Konularını Kapsamalıdır.

 

Kalite Birimi

 

Başhekim Yardımcısı

Uzm. Dr.

Halim Ömer Kaşıkcı

 

Kalite Direktörü

 

Hemşire

 

Ayşe Ogbidor

Kalite Birim Sekreteri

 

Kalite Sekreteri

Saadet Top

 

Kalite Birimin Görev Alanı Asgari;

·         Sks Çerçevesinde Yürütülen Çalışmaların Koordinasyonunu Sağlamalıdır,

·         Bölüm Hedeflerine Yönelik, Bölüm Tarafından Yapılan Analiz Sonuçlarını Değerlendirmeli, Öz Değerlendirmeleri Yönetmeli,

·         Hasta ve Çalışan Anket Sonuçlarını Değerlendirmeli,

·         Sks Çerçevesinde Hazırlanan

·         Yazılı Düzenlemeleri Kontrol Etmeli,

·         Yazılı Düzenlemelerin Revizyonunu Takip Etmeli,

·         Hizmet Sunumuna Yönelik İstatistiki Bilgileri Değerlendirmeli,

·         Sks Çerçevesinde Belirlenen Komitelere Üye Olarak Katılmalıdır.

 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 

Başhekim

Sema Baykara

Hastane Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

Enfeksiyon Hastalıkları Ve Mikrobiyoloji Uzmanı

 

Ayşe Serra Özel

Dahili Branş Uzmanı(Nöroloji)

Hande Alibaş

Dahili Branş Uzmanı(Dahiliye)

Eyüp Sabri Özpolat

Cerrahi Branş Uzmanı

(Mevcut Değil)

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Kalite Direktörü

Ayşe Ogbidor

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

 

Emine Aydın

Eczacı

Havva Beşkardeşler

İdari Ve Mali İşler Müdürü

Recep Acar

Diğer( Çocuk Hastalıkları Uzmanı )

(Mevcut Değil)

Hemşire

Ümmühan Demir

Bölüm Kalite Sorumlularından En Az İki Temsilci

Serap Bağcı

00 01 03 Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi 105

Hastanenin Tüm Bölümlerini Kapsayan Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesine Yönelik Yazılı Düzenleme Bulunmalıdır.

 

·         Yazılı Düzenlemede;

Enfeksiyon Kontrol Komitesi (Ekk)’  Nin Sorumluları,

·         Ekk’ Nin Tanımı ve Çalışma Alanları,

·         Sürveyansın Kapsamı,

·         İzolasyon Önlemleri,

·         Eğitim Programları Yer Almalıdır.

·         Hastane Enfeksiyonlarının Sürveyansına Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.

·         Hastane Enfeksiyonlarının Rutin Sürveyansı Yapılmalıdır.

·         Sürveyans Sonuçları Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı’ Na Kayıt Edilmelidir.

·         Sürveyans Sonuçlarına Göre Bölüm Bazında Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Başlatılmalıdır.

·         Üç Ayda Bir Bölüm Bazında Hastane Enfeksiyon Hızları, Etkenleri Ve

·         Direnç Paternlerini İçeren Sürveyans Raporu Hazırlanmalıdır.

·         Sürveyans Raporları Üst Yönetim Ve İlgili Bölümle Paylaşılmalıdır.

·         İzolasyon Önlemleriyle İlgili Düzenleme Yapılmalıdır.

·         Enfekte veya Kolonize Hastalara Yönelik İzolasyon Önlemleri Alınmalıdır.

·         İzolasyon Odasının Giriş Kapısında Uygulanan İzolasyon Yöntemini Gösteren Bir Tanımlayıcı Bulunmalıdır.

·         Solunum İzolasyonunda Sarı Yaprak,

O Damlacık İzolasyonunda Mavi Çiçek,

O Temas İzolasyonunda Kırmızı Yıldız Tanımlayıcıları Kullanılmalıdır

                                            Sks Kapsamında Ekipler

Akılcı İlaç Ekibi/ Antibiyotik Kontrol Ekibi

 

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

Hekim

 

Doktor

Ahmet Rıfkı Topçuoğlu

Eczacı

 

Eczacı

Yelda Yiğit Macit

 

Eczacı

Eczacı

Berkan Atasoy

Çocuk Psikiyatristi

 

Uzman Doktor

İpek Süzer Gamlı

Cerrahi Hastalıkları Hekimi

 

Operatör Doktor

(Mevcut Değil)

Dahili Branş Uzmanı(Nöroloji)

 

Uzman Doktor

Mustafa Ülker

Dahiliye Uzmanı

 

Uzman Doktor

Eyüp Sabri Özpolat

 

Akılcı İlaç Ekibin Asgari Görevleri:

Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Olarak;

·         Hastane Politikası Belirlenmeli,

·         Faaliyetler Planlanmalı ve Uygulanmalıdır.

·         Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Hastalarda Farkındalık Oluşturulmasına Yönelik Düzenlemeler Bulunmalıdır.

·         Hastalar İlaçların Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmelidir.

·         Hastaların Sıklıkla Kullandığı Alanlarda Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Broşür, Poster, Video Görüntüleri Gibi Düzenlemeler Bulunmalıdır.

·         Yatan Hasta Eğitimlerinde, Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgilendirme Yapılmalıdır.

 

Antibiyotik Kontrol Ekibinin Asgari Görevleri

·         Antibiyotik Kullanımına Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır.

·         Antibiyotik Kontrol Ekibi Oluşturulmalı,

·         Antibiyotik Kontrol Ekibinde; Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi Branşlardan Bir Uzman, Pediatri Uzmanı Ve Eczacı Bulunmalıdır.

·         Antibiyotik Kontrol Ekibi Tarafından “Antibiyotik Kullanım Kontrolü Ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi” Hazırlanmalıdır.

 

 

 

Bilgi Güvenliği Ekibi

 

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Bilgi İşlem Sorumlusu

Bilgi İşlem Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

 

Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Bir Ekip Oluşturulmalı,

·         Hastane Üst Yönetiminden Bir Kişi Ekibe Başkanlık Etmeli,

·         Ekip;

         » Bilgi Güvenliği İle İlgili Mevcut Durumu Tespit Etmeli,

         » Bilgi Güvenliği İçin Olası Riskleri Belirlemeli,

         » Tanımlı Kullanıcılar İçin Yapılan Yetki Değişikliklerini İzlemeli,

         » Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Başlatmalıdır.

 

Bina Tur Ekibi

 

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

 

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

 

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yardımcısı

Hasan Teke

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

 

İdari Ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Teknik İşler Sorumlusu

 

Vhkı

Osman Ergün

Sivil Savunma /Acil Afet Birim Sorumlusu Y.

Tıbbi Sekreter

Hatice Aktaş

Atık Birim Sorumlusu

Diş Teknisyeni

Rukiye Öztay

 

Tıbbı Cihaz Yönetim Sorumlusu

Biyomedikal Teknikeri

Ömer Faruk Batur

Güvenlik Personeli Birim Sorumlusu

Güvenlik

Hasan Talih

Poliklinik Sorumlusu

Hemşire

Nurdan Şancı

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Sağlık Memuru

Kübra Yeşim Akbal

 

·         Bina Turları Yapılmalıdır.

·         Bina Turlarında Hastanedeki Fiziksel Durum ve İşleyiş İle İlgili Aksaklıklar Tespit Edilmelidir.

·         Bina Turları Tıbbi, İdari ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Kalite Yönetim Direktörü ve Teknik İşler Sorumlusunun Yer Aldığı Bir Ekip Tarafından Yapılmalıdır.

·         En Az 3 Ayda Bir Yapılmalıdır.

·         Tespit Edilen Aksaklıklara Yönelik Düzeltici Önleyici Faaliyet Başlatılmalıdır.

 

 

Çalışan Görüşlerini Değerlendirme Ekibi/Çalışan Memnuniyet Anketi Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

 

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

Hizmetler Müdürü

Recep Acar

 

Çalışan Güvenliği Komitesinden Bir Kişi

VHKİ

Nurdan Şancı

 

Kalite Yönetim Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor

 

 

 

·         Çalışanların Görüşleri Alınmalı ve Değerlendirilmelidir.

·         Çalışanların Görüşlerini Bildirmelerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır,

·         Görüşler İntranet Üzerinden De Bildirilebilmelidir.

·         Çalışanların Görüşleri Değerlendirilmelidir.

·         Değerlendirmelerde, Kalite Yönetim Direktörü, Çalışan Güvenliği Komitesinden Bir Temsilci Ve Üst Yönetimden Bir Kişi Yer Almalı,

·         Görüşler Her Ay Değerlendirilmeli,

 

Hasta Ve Yakınlarının Görüşlerini Değerlendirme Ekibi /Hasta Memnuniyet Anketi Ekibi

 

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

Kalite Yönetim Direktörü

 

 

Hemşire

Ayşe Ogbidor

Hasta Hakları Temsilcisi

 

Hemşire

Alev Coşkun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ekibin Asgari Görevleri

·         Hasta ve Yakınlarının Görüşleri Alınmalı ve Değerlendirilmelidir.

·         Sağlık Hizmeti Sunulan Tüm Bölümlerde Hasta Ve Yakınlarının Görüşlerini Bildirmelerine Yönelik Düzenlemeler Yapılmalıdır.

·         Görüşler İnternet Üzerinden de Bildirilebilmelidir.

·         Hasta ve Yakınlarının Görüşleri Değerlendirilmelidir.

·         Değerlendirmelerde Kalite Yönetim Direktörü, Hasta Hakları Temsilcisi Ve Yönetimden Bir Kişi Yer Almalı,

·         Görüşler Her Ay Değerlendirilmeli,

·         Gerektiğinde İyileştirme Faaliyeti Başlatılmalıdır.

·         Gerektiğinde Görüş Bildiren Hasta veya Yakınına Geri Bildirimde Bulunulmalıdır.

 

Mavi Kod-Pembe Kod-Beyaz Kod Ekipleri

Mavi Kod Ekibi

 

A-1 Ekibi

Amatem Ekibi

E-1 Ekibi

K-1 Ekibi

N-1 Ekibi

Çematem Ekibi

Acil Servis Ekibi

Sorumlu Alanlar

*A-1 Servisi

*Çocuk Pol.

Tms Odası

*İdari Bina

*Uyku Merkezi

*Görüntüleme Merkezi

*Santral

*Spor Alanları

*İdari Bina Otoparkı

*Amatem Servisi

*Teknik Atölyeler

*Şoför Mahalli

*Depolar

*Arşiv

*Bahar Merkezi

*Mescit

*Çamaşır Depoları

*E-1 Servisi

*Laboratuvar

*Poliklinik 1

*Nöroloji Polikliniği

*Kan Alma-Ekg Birimi

*Çocuk Ergen *Psikiyatri Pol-2

*Amatem Polikliniği

*Yemekhane-Mutfak

*Kazan Dairesi

*İş-Uğraş Atölyeleri

*K-1 Servisi

*Atık Alanı

*Tehlikesiz Atık Deposu

*Kadıköy Trsm

*Acil Kantin Ve Çevresi

*Kreş

*N-1 Servisi

*Poliklinik-2

 

* Çematem

Servisi

*Psikoterapi Merkezi

*Çematem Polikliniği

*Çocuk Ergen Psikiyatri Polikliniği-1

 

*Acil Servis

Mavi Kod Ekibi

Mesai İçi

A-1 Servisi Görevlendirilen Hekim

Amatem Servisi Görevlendirilen Hekim

E-1 Servisi Görevlendirilen Hekim

K-1 Servisi Görevlendirilen Hekim

N-1 Servisi Görevlendirilen Hekim

Çematem Servisi Görevlendirilen Hekim

Acil Servis Asistan Hekimi

A-1

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

Amatem

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

E-1

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

K-1

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

N-1

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

Çematem

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

Acil

Sorumlu Hemşiresi/Servis Hemşiresi

Anestezi Uzmanı

 

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Anestezi Teknisyeni

 

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Mesai Dışı

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Servis Nöbetçi Hekimi

Acil Servis Asistan Hekimi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Servis Nöbetçi Hemşiresi

Acil Servis Hemşiresi

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Süpervisör Hemşire

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Mavi Kod Nöbetçi Hekimi

Acil Servis Nöbetçi Uzman Hekimi

 

 

 

Mavi Kod Yönetimi Ekibi

Tebliğ Tarihi

İmza

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

 

 

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

 

 

Sağlık Bakım Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

 

 

 

İş Yeri Hemşiresi

İş Yeri Hemşiresi

Nurdan Şancı

 

 

 

 
·        
Mavi Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.

·         Mavi Kod Yönetimi İle İlgili;

·         Uyarı Sistemi Oluşturulmalı,

·         Sorumlular Belirlenmelidir.

 

Sorumlular;

·         Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetlerinden Birer Temsilci Bulunmalı,

·         Mavi Kod İle İlgili Tatbikat Ve Eğitimlerin Organizasyonunu Yapmalı,

·         Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Başlatmalıdır.

·         Her Vardiya İçin Ekipler Belirlenmeli,

·         Uygulamalarda Kullanılmak Üzere Acil Müdahale Seti Bulunmalı,

·         Acil Müdahale Setinin Miat Ve Kritik Stok Seviyeleri Takip Edilmelidir.

 

Mavi Kod Uygulamalarını Yapmak Üzere;

·         Her Ekipte; En Az Bir Hekim, Bir Sağlık Çalışanı Bulunmalı,

·         Hekim ve Sağlık Çalışanı CPR Eğitimi Almış Olmalıdır.

·         Mavi Kod Ekibi En Geç Üç Dakika İçerisinde Olay Yerine Ulaşmalıdır.

·         Yapılan Müdahale İle İlgili Kayıtlar Tutulmalı,

·         Müdahale Edilen Kişiye Ait Bilgiler,

·         Yapılan Uygulama,

·         Müdahalenin Yeri,

·         Çağrının Yapıldığı Zaman,

·         Ekibin Olay Yerine Ulaşma Zamanı,

·         Müdahalenin Sonucu,

·         Müdahale Ekibinde Yer Alanların Bilgilerini Kapsamalı,

·         Kayıtlar Kalite Yönetim Birimine Gönderilmelidir.

·         Mavi Kod Uygulamasına Yönelik Olarak Her Dönem Tatbikat Yapılmalı,

·         Tatbikatta Ne Kadar Süre İçinde Olay Yerine Ulaşıldığına Dair Kayıt Tutulmalıdır.

·         Çalışanlara Mavi Kod İle İlgili Eğitim Verilmelidir.

 

Pembe Kod Sorumlu Ekibi

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkcı

(Mesai İçi)

Nöbetçi Uzman

(Mesai Dışı)

 

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

(Mesai İçi)

Süpervisor

(Mesai Dışı)

 

Teknik Servis Elemanı

Teknisyen

Mehmet Eskiçırak

(Mesai İçi)

Nöbetçi Teknik Servis

(Mesai Dışı)

 

Güvenlik Amiri

Güvenlik

Hasan Talih

(Mesai İçi)

Nöbetçi Güvenlik Görevlisi

(Mesai Dışı)

 

ÇEMATEM Servis Sorumlu Hemşiresi

Hemşire

Zübeyde Akçakıral

(Mesai İçi)

-

(Mesai Dışı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pembe Kod Yönetimi Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkcı

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

 

Çematem Servis Sorumlu Hemşiresi

Çematem Servis Sorumlu Hemşiresi

Zübeyde Akçakıral

 

 

 

 

 

 

 


·        
Pembe Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.

·         Pembe Kod Yönetimi İle İlgili;

·         Uyarı Sistemi Oluşturulmalı,

·         Sorumlular Belirlenmelidir.

 

Sorumlular;

·         İdari ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Teknik Servis Elemanı, Güvenlik Amiri ve Pediatri Servis Hemşiresinden Oluşmalı,

·         Pembe Kod İle İlgili Tatbikat ve Eğitimlerin Organizasyonunu Yapmalıdır.

·         Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyet Başlatılmalıdır.

 

Pembe Kod Uygulamaları İle İlgili Kayıtlar Tutulmalı,

·         Olaya Maruz Kalan Kişiye Ait Bilgiler,

·         Olayın Gerçekleştiği Bölüm,

·         Başlangıç-Bitiş Zamanı,

·         Olayın Sonucu İle İlgili Bilgileri Kapsamalı,

·         Kayıtlar Kalite Yönetim Birimine Gönderilmelidir.

·         Pembe Kod Uygulamasına Yönelik Olarak Her Dönem Tatbikat Yapılmalıdır.

·         Çalışanlara Pembe Kod İle İlgili Eğitim Verilmelidir.

 

Beyaz Kod Sorumlu Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkcı

(Mesai İçi)

Nöbetçi Uzman

(Mesai Dışı)

 

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

(Mesai İçi)

Nöbetçi Memur

(Mesai Dışı)

 

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

(Mesai İçi)

Süpervisor

(Mesai Dışı)

 

Psikolog Veya Sosyal Hizmet Uzmanı

Psikolog

Gamze Nur Koca

(Mesai İçi)

-

(Mesai Dışı)

 

Güvenlik Amiri

Güvenlik

Hasan Talih

(Mesai İçi)

Nöbetçi Güvenlik Görevlisi

(Mesai Dışı)

 

 

 

Beyaz Kod Yönetim Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

 

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

 

Psikolog

 

Gamze Nur Koca


 

·         Beyaz Kod Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.

·         Beyaz Kod Yönetimi İle İlgili;

·         Uyarı Sistemi Oluşturulmalı,

·         Sorumlular Belirlenmelidir.

 

 Sorumlular;

·         Tıbbi, İdari ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Bir Temsilci, Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı ve Güvenlik Amirinden Oluşmalıdır.

 

Yapılan Beyaz Kod Müdahalesi İle İlgili Kayıtlar Tutulmalı,

·         Olayın Olduğu Tarih Ve Saat,

·         Olayın Olduğu Yer,

·         Olay Anında Yapılan İş,

·         Olayın Başlama Nedeni,

·         Olayın Oluş Şekli,

·         Olayda Varsa Kullanılan Nesne,

·         Olayda Çevrede Oluşan Olumsuzluklar,

·         Olaya Karışanların Yaş, Cinsiyetleri, Varsa Kişisel Bilgileri,

·         Olayı Görenlerin Kişisel ve İletişim Bilgilerini Kapsamalı,

·         Kayıtlar Kalite Yönetim Birimine Gönderilmelidir.

·         Beyaz Kod Uygulamasına Yönelik Olarak Her Dönem Tatbikat Yapılmalıdır.

·         Gerektiğinde Düzeltici Önleyici Faaliyetler Başlatılmalıdır.

·         Olaya Maruz Kalan Çalışanlara Gerekli Destek Sağlanmalıdır.

·         Çalışanlara Beyaz Kod İle İlgili Eğitim Verilmelidir.

 

Kırmızı Kod Sorumlu Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

(Mesai İçi)

Nöbetçi Uzman

(Mesai Dışı)

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

(Mesai İçi)

Nöbetçi Memur

(Mesai Dışı)

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

(Mesai İçi)

Süpervisor

(Mesai Dışı)

Acil Afet Birimi Sorumlusu

Tıbbı Sekreter

Hatice Aktaş

(Mesai İçi)

-

(Mesai Dışı)

Güvenlik Amiri

Güvenlik

Hasan Talih

(Mesai İçi)

Nöbetçi Güvenlik Görevlisi

(Mesai Dışı)

Teknik Servis Elemanı

Teknisyen

Mehmet Eskiçırak

(Mesai İçi)

Nöbetçi Teknik Servis

(Mesai Dışı)

 

 

Kırmızı Kod Yönetim Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim

Sema Baykara

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

 

Sivil Savunma Amiri

Tıbbi Sekreter

Hatice Aktaş

 

·         Acil Uyarı Sistemi Ve Yangın Algılama Sisteminin Düzenli Bakım Kontrollerinin Yapılmasının Sağlanması ve Denetlenmesi

·         Yangın Eğitimlerinin Her Yıl Düzenli Yolarak Planlanması ve Uygulanmasını Organize Etmek

·         İtfaiye İle İşbirliği İçinde Yangın Ve Tahliye Tatbikatının Planlanması Ve Uygulanmasını Organize Etmek

·         Söndürme, Tahliye, Arama, Kurtarma ve İlkyardım Ekipleri Listelerinin Günceliğini Sağlamak

·         Yapılan Kırmızı Kod Müdahalelerinin Kayıtlarını Tutmak Ve Kalite Birimine Bildirmek

·         Çalışanlara Kırmızı Kod Hakkında Düzenli Olarak Eğitim Vermek, Farkındalığı Arttırmak

·         Gereğinde Düzenleyici Önleyici Faaliyetler Başlatmak

·         Yangın Söndürücülerin Rutin Kontrollerini Yapmak, Tarihi Dolan Yangın Söndürme Tüplerinin Değişimlerini Sağlamak, Yapılan Takiplerinin Kayıt Altına Alınmasını Sağlamak ve Denetlemek

·         Bina Çatılarının Belli Periyodlarda Temizlenmesini Sağlamak

·         Elektrik Aksamlarının Yalıtımlarını Sağlamak

 

İstenmeyen Olay Değerlendirme Ekibi

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

 

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

 

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari İşler Müdürü

Recep Acar

Kalite Yönetim Direktörü

Hemşire

Ayşe Ogbidor


Tıbbi Cihaz Sorumlu Ekibi

 

Tıbbi Yöneticilerden Bir Temsilci

 

Başhekim

Sema Baykara

İdari Yöneticilerden Bir Temsilci

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Hemşirelik Hizmetlerinden Bir Temsilci

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

Tıbbı Cihaz Periyodik Bakımı ve Kalibrasyon

Doktor

Ahmet Rıfkı Topçuoğlu

Tesis Güvenlik Sorumlu Teknisyeni

Teknisyen

Ömer Faruk Batur

Sorumlu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Memur

Neriman Güner Yağcı

Ayniyat Birimi

 

Tıbbi Sekreter

Ali Köseoğlu

 

Ekibin Asgari Görevleri:

·         Tıbbi Cihazların Yönetimine Yönelik Düzenleme Yapılmalıdır.

·         Tesis Güvenliği Komitesi Altında Tıbbi Cihaz Yönetiminden Sorumlu Bir Ekip Oluşturulmalıdır.

·         Tıbbi Cihazların Bölüm Bazında Envanteri Bulunmalıdır.

·         Tıbbi Cihazların Bakım, Onarım, Ölçme, Ayar Ve Kalibrasyonlarına Yönelik Plan Bulunmalı,

·         Plan Dahilinde Cihazların Ölçme, Ayar ve Kalibrasyonları Yapılmalıdır

·         Kalibrasyonu Yapılan Cihazların Kalibrasyon Etiketi Bulunmalıdır.

 

Etikette;

·         Kalibrasyonu Yapan Firmanın Adı,

·         Kalibrasyon Tarihi,

·         Geçerlilik Süresi,

·         Sertifika Numarası Bulunmalıdır.

 

 

Öz Değerlendirme Ekibi

Başhekim

Sema Baykara

Başhekim Yardımcısı

Ömer Halim Kaşıkcı

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

İdari ve Mali Hizmetler Müdür

Recep Acar

İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı

Adem Çiftçi

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe Ogbidor

Eğitim Birimi

Sibel Şimşek

Atık Birimi Sorumlusu

Rukiye Öztay

Acil Afet Birim Sorumlusu

Hatice Aktaş

Poliklinik Sorumlusu-İş Yeri Hemşiresi

Nurdan Şancı

Acil Servis Sorumlu Hekimi

Onur Durmaz

İş Yeri Hekimi

Ayşe Ayten Yasemin Sönmez

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Kübra Yeşim Akbal


Çalışan Memnuniyeti Anket Değerlendirme Ekibi

 

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Recep Acar

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe Ogbidor


Risk Yönetim/ Risk Değerlendirme Ekibi Görevlendirme Listesi

İşveren

Başhekim

Sema Baykara

İşveren Vekili

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari Ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi

İdari ve Mali İşler Müdürü

Recep Acar

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Bir Kişi

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

Mustafa Karadeniz

Sağlık Bakım Hizmetleri

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

Kübra Yeşim Akbal

İş Yeri Hekimi

İş Yeri Hekimi

Ayşe Yasemin

Formen, Ustabaşı Veya Usta

Teknik Birim Sorumlusu

Osman Ergün

Çalışan Temsilcisi

Veri Personel Şefi

Osman Ergün

Sivil Savunma Amiri

Hap Birim Sorumlusu

Hatice Aktaş

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

Kalite Yönetim Direktörü

Ayşe Ogbidor

Eğitim Birim Sorumlusu

Eğitim Hemşiresi

Sibel Şimşek

Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Enfeksiyon Hemşiresi

Emine Aydın

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

Çevre Yönetim Birim Sorumlusu

Çevre Yönetim Birim Sorumlusu

Rukiye Öztay

Biyomedikal Birim Sorumlusu

Biyomedikal Birim Sorumlusu

Ömer Faruk Batur

Güvenlik Hizmetleri Amir Yardımcısı

Güvenlik Hizmetleri Amir Yardımcısı

Mehdi Çalkaya

Temizlik/ Klinik Destek Personel Şefi

Temizlik/ Klinik Destek Personel Şefi

Mehmet Ali

 

 

Nütrisyon Değerlendirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

Dahiliye Uzmanı

Eyüp Sabri Özpolat

Eczacı

Melek Kaya

Enfeksiyon Hemşiresi

Emine Aydın

Diyetisyen

Bahar Akkuzu

Sorumlu Hemşire

Serap Bağcı

 

 

Acil Servis Süreçleri Değerlendirme Ekibi

Başhekim Yardımcısı

Mehmet Emin Ertenü

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Acil Servis Klinik Şefi

Onur Durmaz

Uzman Doktor

Hikmet Ekin Güngör

Sorumlu Hemşire

Emel Yıldırım

 

 

Klinik Kalite İyileştirme Komitesi

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı

Hasan Teke

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Kalite Direktörü

Ayşe Ogbidor

Dahiliye Uzmanı

Eyüp Sabri Özpolat

Nöroloji Uzmanı

Mustafa Ülker

USS Sorumlusu

Şahin Yeşilyurt

 

 

Radyasyonla İlgili Olası Kaza Müdahale Ekibi

Başhekim Yardımcısı

Halim Ömer Kaşıkcı

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Bayram Akbey

Radyoloji Uzman Doktoru

Cansu Belge Berberoğlu

Sorumlu Radyoloji Teknisyeni

Esra Karahan

Teknik Servis Birim Sorumlusu

Mehmet Eskiçırak