Sağlık Kurulu
19 Ocak 2018

Sağlık Kurulu Perşembe günleri saat 08.30’da toplanmaktadır. Haftanın Perşembe dışındaki günlerinde mesai saatleri içerisinde Sağlık Kurulu/Rapor muayeneleri yapılmaktadır.Perşembe günleri kurul toplantısı olduğundan sağlık kurulu polikliniği hizmet vermemektedir.


RAPORLAR

Vekaletname, tapu ve nikah işlemleri için 65 yaş üstü kişilerden istenmektedir. Noter nezhinde vekalet raporları sadece raporun verildiği tarihte geçerli olduğu için aynı gün sabahta başvurulması ve işlemin tamamlanmasını takiben notere başvulması gerekmektedir.

 1. Kişi sekreterlikte kayıt açtırır ve barkod alır.
 2. 2 fotoğraf ve nüfus cüzdanı ile Sağlık Kurulu Polikliniği’ne başvurur.

Burada doktorlar tarafından muayenesi yapılan kişinin rapor alabilecek yeterlilikte olduğu saptanırsa Sağlık Kurulu Kalemi tarafından raporu hazırlanır. Akli dengesi yeterli bulunmayan hastalara vasi tayin edilmesinin uygun olduğunu bildiren bir rapor hazırlanır.


MALULEN EMEKLİLİK VE YAKINININ SOSYAL GÜVENCESİNDEN YARARLANMA

Kişi talebini açıklayan bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurur.

 1. Hasta Sigorta İl Müdürlüğü’nden aldığı üst yazı ile birlikte Sağlık Kurulu Kalemi’ne başvurur.
 2. İşlemleri tamamlanan hastanın Sağlık Kurulu Polikliniği’nde doktorlar tarafından ön muayenesi yapılır. Gerekli görülen psikometrik testler için randevu verilir.
 3. Psikometrik testleri tamamlanan hasta test sonucunu doktora teslim ettikten sonra heyet günü için randevu alır.
 4. Heyet günü hastanın tekrar değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen rapor hastayı gönderen kuruma resmi üst yazı ile gönderilir.


VASİ TAYİNİ ATANMASI

Vasi olarak atanmayı talep eden hasta yakını bir dilekçe ile mahkemeye başvurur.

 1. Mahkemeden alınan resmi evrakla birlikte Sağlık Kurulu Kalemi’ne başvurulur.
 2. şlemler tamamlandıktan sonra Sağlık Kurulu Polikliniği’nde doktorlar tarafından hastanın ön muayenesi yapılır. Gerekli görülen pskometrik testler istenir.
 3. Test sonucu doktora teslim edildikten sonra heyet günü için randevu verilir.
 4. Heyet günü düzenlenen rapor hastayı gönderen kuruma resmi yazı ile gönderilir.


SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI İŞE GİRİŞ RAPORU

Kişi hastanemize mesleğini ve atandığı yeri belirten bir dilekçe ile başvurur.

 1. Vezneye muayene ücretini yatırır.
 2. Sağlık Kurulu Polikliniği’nde doktorlar tarafından muayene edilen kişinin işe başlaması uygun bulunursa, aynı gün içerisinde tek uzman hekim imzalı rapor düzenlenir.