Ensuring Employee Safety
11.09.2019


Ensuring Employee SafetyLEGISLATIONS AND APPLICATION BASES:

Workers' rights and safety workflow is determined within the framework of legal regulations.

• 14.05.2012 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge (http://www.tkhk.gov.tr/TR,90/calisan-guvenligi-genelgesi.html)

• 06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik
(
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm)

• 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120428-3.htm)

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının:

  - Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin kurulmasına dair 31/05/2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 /13394 sayılı yazısı. (http://www.tkhk.gov.tr/TR,202/calisan-haklari-ve-guvenligi-birimleri.html)
  - Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akış talimatı hakkında 27/07/2012 tarihli ve B.10.1.TKH.0.27.00.00/622/850 sayılı yazısı. (
http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/222,113-beyaz-kod.pdf?0)

• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından sağlık tesislerine iletilmek üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne dağıtımı yapılan; sağlık kuruluşlarında bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akışını kapsayan 14/09/2012 tarihli ve B.10.4.ISM.0.34.00.01 / 433.04 / 226779 sayılı talimat yazısı.