T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında sık görülen bir nörogelişimsel bozukluktur. Belirtileri erişkinlik çağına kadar belli bir oranda sürebilmektedir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri çocuğun okul ve evdeki sosyal hayatını, akademik ders başarısını ve akran ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Bu belirtiler okul çağındaki çocuğun öğretmeni tarafından da fark edilebilmektedir. DEHB tanısını koyabilmek için özel bir test yoktur, bu tanı çocuk psikiyatri doktoru tarafından çocuğun klinikte değerlendirilmesi, aileden ayrıntılı bir öykü alınması ve öğretmenlerinden bilgi edinilmesi ile konur. DEHB tanısına davranış sorunları, uyku sorunları, öğrenme güçlükleri, tikler ve kaygılar da sıklıkla eşlik edebilmektedir. Tedavi, eşlik eden bozukluklar da göz önünde bulundurularak psikoeğitim, davranışçı yaklaşımlar, ilaç tedavisi ve özel eğitimi içermektedir.