Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Dair Yönetmelik
02 Haziran 2022

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Güncelleme Tarihi: 27/07/2017

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” 27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile 06/08/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan önceki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmi Yazı için tıklayınız.

Makam Onayı için tıklayınız.

Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız.

SKS-Hastane için tıklayınız.

SKS-Hastane excel formatı için tıklayınız.

SKS-Diyaliz için tıklayınız.


SKS-Diyaliz excel formatı için tıklayınız.

SKS- ADSH (Versiyon 3) için tıklayınız.

SKS- ADSH (Versiyon 3) excel formatı için tıklayınız.

SKS Evde Sağlık için tıklayınız.

SKS Evde Sağlık excel formatı için tıklayınız.


Uygulama Rehberleri:

İlaç Güvenliği Rehberi

Doküman Yönetimi Rehberi

Gösterge Yönetimi Rehberi

Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları Kalite Yönetimi Rehberi

Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberi


Ayaktan Hasta Memnuniyet Anketi

Yatan Hasta Memnuniyet Anketi

Acil Servis Hasta Memnuniyet Anketi

Ayaktan Hasta Yakını Memnuniyet Anketi(Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri)

ADSM Hasta Memnuniyet Anketi

Çalışan Memnuniyet Anketi