Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar
31 Ekim 2019

 • Hasta ziyaretleri ziyaret saatleri içerisinde yapılmalıdır.

 • Psikiyatri kapalı kliniklerdeki hasta ziyareti hastanın doktorunun iznine bağlı olarak yapılır.

 • A-1, E-1, K-1 Psikiyatri kliniklerinde hasta ziyaretleri sırasında hastanın birinci derece yakınlarının görüşmesine izin verilir, (yalnızca iki yakını alınabilir) diğer kişilerin görüşebilmesi için hastanın doktorunun yazılı onayı gerekmektedir. AMATEM kliniğinde hastanın yatışında belirlenen birinci derece yakını ve bağımlı olmayan iki yakını hasta ziyareti için kabul edilir

 • K-1 Psikiyatri servisi alt kata yatışı yapılan hastalara ilk bir hafta ziyaretçi kabul edilmemektedir.

 • Hasta ziyaretleri esnasında kimlik kartı gösterilmesi ve ziyaretçilerin kimlik bilgilerinin ilgili deftere kayıtlarının yapılması zorunludur.

 • 12 yaşından küçüklerin hasta ziyaretlerine getirilmeleri çocuğun sağlığını olumsuz etkileyebileceğinde ziyarete getirilmemelidir.

 • Hastaların beslenmesini denetim altında tutabilmek ve hastaların hijyenini sağlamak amacıyla yiyecek- içecek getirilmesine izin verilmemektedir.

 • Hastalara getirilebilecek kitap vb. eşyalar için giriş kapısında kontrol yapılmaktadır.

 • Kliniklere enfeksiyon riski nedeniyle çiçek kabul edilmemektedir.

 • Ziyaretler sırasında hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesine neden olabilecek delici-kesici ve yanıcı maddeleri ve ilaçları hasta yanına verilmemeli, görevli personele teslim edilmelidir.

 • Hasta eşyalarının kaybolmaması ve diğer hasta eşyalarıyla karışmaması için getirdiğiniz çamaşırların görevli personel denetiminde değişimini sağlayıp kirli olanları aynı anda alınmalıdır.

 • Ziyaretler esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalı, hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

 • Hastane görevlileri dışında tanınmayan kimselerden yardım istenmemelidir.

 • Hasta ziyareti esaslarına uyulmasının kontrolü servis çalışanları ve hastane girişi kontrol hizmetleri görevlisi tarafından yapılmaktadır. Görevlilerin uyarı ve önerilerine dikkat edilmelidir.

 • 4207 sayılı yasa gereği tüm kapalı alanlar ve bahçede belirlenen alanlar dışında sigara içilmesi kesinlikle yasaktır. İçenler hakkında ilgili yasa gereği para cezası uygulanacaktır.

 • Ziyaret saati sonunda görevlilerin uyarılarını beklemeksizin çıkış kapılarına doğru gidilmelidir.