Hasta Hakları
17 Ocak 2018

Hasta Hakları

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.


HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları; Sağlık hakkını kullanan kişinin insan haklarına uygun koşullarda hizmet almalarını amaçlayan haklardır. Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunda etkin birimlerden biridir.

Hasta hakları birimine başvurular hasta ve/veya hasta yakını tarafından yapılır. Yapılan başvuru yerinde değerlendirilerek hasta/hasta yakınının yaşadığı sorun giderilir, giderilememesi durumunda kişiler dilekçe yoluyla yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Alınan başvurular bir dosya halinde Hasta Hakları Kurulunda sunulur ve karara bağlanır. Karar sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Hasta Hakları Birimi her ay hasta ve hasta yakınlarına yönelik eğitim düzenlemektedir.

HASTA HAKLARI:

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden,  hastanemizden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 2. Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Hastanemizde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,
 3. Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,
 4. Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya
 5. Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 6. Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 7. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,
 8. Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,
 9. Ziyaret Hakkı: Hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye
 10. Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye (Hastanemiz psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilmemektedir),
 11. Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 12. Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.