Taburcu Bilgileri vb
17 Ocak 2018

Taburcu Bilgileri vb


 


1. Taburculuk kararı, uzman hekim veya klinik şefi tarafından; yapılan klinik vizitlerinde hasta kayıtları, gözlemler, tedavi ekibi, hastanın kendisi ve yakınlarının görüşleri doğrultusunda verilir.

2. Yukarıda belirtilen husus dışında birinci derece hasta yakınları veya vasisi kefaletname ile hastanın taburcu olmasını talep edebilir ve hukuki yönden herhangi bir sakınca olmadığı durumlarda hastanın taburculuğu gerçekleştirilebilir.

3. Hastanın hekimi tarafından hastanın yatış sürecinin özeti niteliğinde olan ve hastanın tanısı ve tedavisine ilişkin bilgileri içeren epikriz belgesi ve reçetesi doldurulur.

4. Hastanın taburculuk sonrası dikkat etmesi gereken hususlar ve ilaç kullanımı konusunda gerekli eğitimi hemşiresi tarafından yapılır.

5. Sosyal Güvenlik Kurumu hastaların tedavi masraflarını karşılamaktadır, sosyal güvencesi olmayan ücretli hastalar hastane veznesine gerekli ödemeyi yaptıktan sonra reçeteleri ve epikriz belgeleri kendilerine verilmektedir.

6. Hastanın yatışında üzerinde bulunan ve teslim alınan değerli eşyaları kendisine teslim edilir.

7. Hastaya istirahat raporu verilmiş ise gerekli düzenleme için Sağlık Servisi veya Sağlık Kuruluna yönlendirilmesi sağlanır.