İdari Birimler
02 Şubat 2018

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Birimler;

 • Satın Alma
 • Ayniyat
 • Gelir Tahakkuk
 • Gider Tahakkuk
 • Bilgi İşlem
 • Personel Sicil
 • Arşiv
 • İstatistik
 • Evrak Kayıt
 • Güvenlik
 • Ulaştırma
 • Halkla İlişkiler