Psikoterapi Merkezi
12 Şubat 2018

 • Hastane içinde ayrı bir binada hizmet vermekte olan merkezimiz 2012 yılında açılmıştır. Ağırlıklı olarak ilaç tedavilerine yeterli yanıt vermeyen kronikleşmiş depresyon ve anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları ve travma ile ilişkili bozukluklar gibi tanılarda hasta grupları takip edilmektedir.
 • Merkezimize hastalar psikiyatri polikliniklerinden yönlendirilir ve bir uzman tarafından değerlendirilirler. Değerlendirme sonucunda hastanın ihtiyaçları ve beklentileri anlaşılmaya çalışılır ve uygun olduğu düşünülen programa kaydedilir.
 • Merkezimizde çeşitli psikoterapi alanlarında eğitim almış tam zamanlı 1 klinik sorumlusu eğitim görevlisi, 2 uzman hekim, 2 uzman psikolog, 2 psikiyatri hemşiresi, 1 sosyal hizmet uzmanı ve asistan hekimler çalışmaktadır. Ayrıca hastanemizdeki diğer hekimler belli zamanlarda merkezimizde hasta görebilmektedir.
 • Merkezimizde ayrıca Cinsel İşlev Bozukluğu olan hastalar için CBB Birimi yer almaktadır.

  Erenköy Psikoterapi Merkezinde Yürütülen Programlar

  Bireysel Terapiler, Etkileşim Grupları, Spesifik Gruplar

  • Hastaların haftada 1 veya 2 haftada 1 geldikleri bireysel terapi seanslarıyla çeşitli şikayetleri olan hastalara bireysel terapi hizmeti sunulmaktadır.
  • Haftada 1 yapılan etkileşim grupları, analitik grup terapisi; yas, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, travmayla ilişkili bozukluklar vb. hastalıklar için spesifik gruplar ihtiyaca göre zaman zaman açılabilmektedir.
  • Ağır psikiyatrik hastalıkları olan hasta yakınları için bir açık grup sürmektedir.

Gündüz Tedavisi Programı

Psikiyatri alanındaki yeni gelişmeler ışığında geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Avrupa’daki gündüz tedavisi programları yaygınlık kazanmış, sayıları artmıştır. Bu merkezlerde genellikle tedavi, psikoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yoğun olduğu bir dönemi hastaların haftada bir izlendiği dönemler izlemektedir. Bu programlar ağırlıkla grup tedavileri şeklinde planlanmaktadır. Hastalar her gün birkaç farklı gruba katılırlar. Gruplar büyüklükleri, yapıları, amaçları ve süreçleri açısından farklılıklar gösterir. Farklı gruplar entegredir ve sinerji sağlar. Hastalar tedavi ekibinden birçok kişiyle ve birçok hastayla çalışmaktan yarar sağlarlar.

Merkezimizde devam eden Gündüz Tedavisi Programı Ekim ve Nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez başlatılır. Hastalar 6 ay boyunca etkileşim grupları, sanat terapisi grupları, psikodrama grupları, sinema destekli terapi ve bireysel terapiden oluşan haftada 3 gün merkeze geldikleri yoğun bir programa alınır. Sonraki 6 ayda program haftada 1 etkileşim grubu ve 2 haftada 1 bireysel terapi ile 6 ay daha devam eder.