Refakatçi Rehberi
05 Şubat 2018

Nöroloji Kliniği Refakatçi Rehberi

 • Hastanemizde sadece nöroloji servisinde refakatçi kabul edilmektedir.

 • Psikiyatri kliniklerinde refakatçi kabul edilememektedir.

 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.

 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir.

 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir.

 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.

 • Refakatçiler hasta yataklarına oturmayacak, hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.

 • Televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması; doktor vizite saatlerinde ve saat 22.00 den sonra kapatılması gerekir.

 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verecektir.

 • Refakat süresince diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır, hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

 • Refakat süresince hasta için moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

 • Refakatçiler hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.

 • Hasta odalarında gıda maddeleri bulundurulmamalıdır. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.

 • Hastanızın diyeti dâhilinde gerekli olabilecek gıdalar servis hemşiresine verilerek ofis buzdolabında kapalı olarak muhafaza edilip, üzerine isim yazılmalıdır.

 • Hasta dolaplarında fazla eşya bulundurulmamalıdır. Hasta ve refakatçiler kendi şahsi eşyalarından sorumludurlar. Yanlarında fazla para ve değerli eşya bulundurmama konusunda özen göstermelidirler.

 • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta odaları dağınık olmamalıdır. Odanın temiz ve düzenli olması hastanızın sağlığı açısından önemlidir.

 • Hasta odalarında hastanın sağlığı açısından sakıncalı olduğu için çiçek bulundurulmamalıdır.

 • Refakatçiler, hastanemiz görevlileri dışında tanımadığı ve güvenmediği kimselerden yardım istememelidir.

 • Refakatçiler hastaneye ait eşya malzemeleri düzenli ve temiz tutacaklar, hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılayacaktır.

 • Refakatçiler hastane kurallarına uyacaklardır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.