Anksiyete Bozuklukları
27 Şubat 2018

Anksiyete (kaygı) kişinin nedenini bilmediği ve genellikle gerçek bir nedene bağlı olmayan kendisinin ya da yakınlarının başına bir şey geleceği, yaşamakta olduğu ya da gelecekte yaşayabileceği bir durum ya da zorlukla baş edemeyeceğine dair yoğun kaygı ve bunun yarattığı ruhsal ve fiziksel belirtilerle kendini gösteren ruhsal bir sorundur. Bu sorun temel belirtisi kaygı olan bir çok ruhsal hastalıkta görülebilir, kaygı hali ya da kaygı yaratan durumlarla baş edememe çoğunlukla kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler ve zaman zaman da yaşam etkinliklerini sürdürmesini engelleyebilecek hale gelebilir.

 

Anksiyete Bozukluklarında endişe, aşırı heyecan, gerginlik, huzursuzluk, korku hali, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık gibi zihinsel belirtilerin yanı sıra; nefes darlığı terleme, uyuşma, çarpıntı, bulantı, mide barsak bozuklukları, baş dönmesi, yutkunma güçlüğü, boğazda tıkanma hissi, iştahsızlık, halsizlik ve uykusuzluk gibi fiziksel belirtiler de ortaya çıkabilir

Anksiyete bozuklukları üzerine yapılan araştırmalarda bu hastalık grubunun yaşam boyunca %15-30 oranında görülebildiği bildirilmiştir.

 

Anksiyete bozuklukları, temel belirtisi anksiyete yani kaygı olan hastalıklar kümesinden oluşmaktadır.

 

Bu hastalıklar şunlardır:

 

1)Yaygın anksiyete bozukluğu: Süregen, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe hali temel belirtidir

 

2) Panik Bozukluk: Aniden ortaya çıkan ve zaman zaman tekrarlayan, ölüm korkusunun da eşlik edebildiği , çarpıntı, nefes darlığı ve terleme gibi fiziksel belirtiler ve yoğun sıkıntı ya da korku nöbetleri temel belirtilerdir

 

3) Sosyal fobi: Toplulukta konuşma, sosyal ortamlarda kendini ifade edebilme gibi konularda çekingenlik temel belirtilerdir

 

4) Özgül fobiler Bazı durumlar, canlılar veya nesnelerden (uçak korkusu,yükseklik korkusu,hayvan korkusu vb):duyulan mantıksız/aşırı korku temel belirtidir

 

5) Travma sonrası stres bozukluğu: Kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, genellikle olağandışı ve beklenmedik yaşam olaylarının (doğal afet, savaş, fiziksel ya da cinsel saldırı, işkence vb.) yol açtığı psikolojik etkilerdir

 

6) Obsesif kompulsif bozukluk ( Saplantı zorlantı bozukluğu): Takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler (kirlenme, emin olamama vb) ile bunları yatıştırmak için yapılan yineleyici davranışlar (aşırı temizlik yapma, simetri, sayı sayma vb) ve zihinsel eylemler temel belirtilerdir

 

Görüldüğü geniş bir hastalık grubunu kapsasa da temel özellikleri kaygı duygusunun ön planda olmasıdır.Polikiniğimize daha öncesinde tanı almış hastaların yanı sıra kendisinde bu hastalıklara benzer belirtiler olduğunu düşünen hastalarımız da başvurabilirler. Hastalarımıza ayrıntılı psikiyatrik değerlendirme sonrasında ilaç tedavisi ve gerekli durumlarda psikoterapi uygulanmaktadır.

Hastanemiz Anksiyete Bozuklukları Polikliniğine, 182’ yi arayarak veya internet üzerinden  MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi)’ yi kullanarak randevu alabilirsiniz.