T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalite Yönetim Birimi


Hastanemiz Kalite Yönetim Birimi, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde hizmet sunum süreçlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerini koordine etmektedir. 

                        KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Adı Soyadı

Unvan/Branş

Uzm. Dr. Mehmet Emin ERTENÜ

Başhekim Yardımcısı

Hacer AYDÖNER

Kalite Yönetim Direktörü

Ebru SARI ÖZFINDIK

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu