T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği


  • Polikliniklerimizde bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen ruhsal hastalıklara ilişkin tanı, tedavi ve takip hizmetleri verilmektedir.
  • Hafta içi saat 08.30 – 16.30 arasında randevulu poliklinik hizmeti verilmektedir.
  • Üsküdar Semt Polikliniğinde hafta içi 09.00 – 16.30 saatleri arasında randevulu poliklinik hizmeti verilmektedir.