T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13/12/2018

Erenköy BAHAR (Bağımlı Hastalar Ayaktan Rehabilitasyon ) Merkezi