T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Hasta Yükümlülükleri


Hasta Yükümlülükleri


Hasta ve yakınlarının sağlık bilgilerinin değerlendirilmesi tanı ve tedavinin sağlanmasında gerekli olduğundan bu bilgileri hastanın tedavi ve bakımından doğrudan sorumlu olan kişilere tam ve doğru olarak aktarmak hasta ve yakınlarının sorumluluğudur.

Hasta ve yakınları tanı ve tedaviyle ilgili açıklamaları anlamakta güçlük çektiklerinde bu durumu hastanın bakımından sorumlu kişilere bildirmeli ve akla gelen tüm soruları sormalıdır.

Ad,soyad,adres,telefon,kayıt numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda kurumu bilgilendirmelidir.

Hasta ve yakınları randevu zamanına bağlı kalmalı ve gecikmeleri önlemeli gecikme olduğu durumlarda diğer hastaların önce muayene olmalarını sağlayarak kuruma yardımcı olmalıdır.

Hasta ve yakınlarının aldıkları sağlık hizmetinin mali sorumluluğu ya da sağlık güvence sistemiyle ilgili konular hasta ve yakınlarına aittir.

Hasta ve yakınları diğer hastaların ve sağlık çalışanlarının haklarını göz önünde bulundurmalıdır.