T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sevk işlemleri


Sevk İşlemleri


 

Hastanemiz psikiyatri, çocuk psikiyatrisi ve nöroloji branşlarında dal hastanesi olarak hizmet vermekte olup verilemeyen sağlık hizmetleri için diğer hastanelere  sevk işlemleri yapılır. Sevk işlemi sırasında sevk belgelerine mutlaka hekim imzası ve kaşesi, hastane mührü ve Başhekimlik onayı yaptırılması gerekmektedir. İmzaları eksik olan evraklar sevkli gidilen kurumda işleme alınmamaktadır.