Öğrenme Bozuklukları
05 Şubat 2018

Öğrenme bozuklukları (ÖB), zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlerde, yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda, okuma, yazma ve matematik alanında beklenen seviyenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluk grubudur. ÖB, okul başarısızlığı olan her çocuk için kullanılan bir terim değildir. Tanının özenle konulması ve tanıya olan ilginin tedavi sürecinde de sürdürülmesi gerekmektedir. Değerlendirme aşamasında ayrıntılı öykü almaya, klinik gözlemlere ve gelişim testlerine  gereksinim bulunmaktadır. ÖB olguları farklı sayıda, farklı yoğunlukta semptomlar gösterdiğinden, müdahalede her olgunun özelliklerine uygun geliştirilen bireyselleştirilmiş eğitim programları kullanılır.

.