Davranım Bozukluğu
05 Şubat 2018

Çocuk ve ergenlerin, kurallara, toplumsal değerlere uymaması ve başkalarının temel haklarına zarar verme şeklinde davranışlar sergilemesi davranım bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda davranım bozukluğu görülme sıklığı %2’dir. Erkeklerde kızlara oranla daha fazla görülür. Davranım bozukluğu olan bireylerde; suçluluk ya da pişman olma duygusu ve empati kurma yeteneği daha az gelişmiştir. Okulda, işte ya da diğer önemli aktivitelerdeki kötü performansı önemsememe ve sığ duygulanım görülür. Tedavide sorunlu davranışta etkisi olan çevrenin (aile, okul, toplum) hedef alındığı multidisipliner psikoterapi, belirtilere yönelik ilaç tedavisi ve bilişsel davranışçı terapiler yer alır.