İletişim Bozuklukları
05 Şubat 2018

Dil ve konuşma bozuklukları bireyin iletişimini bozduğu ya da aksattığı için daha genel bir ifadeyle “İletişim Bozuklukları” olarak isimlendirilmektedir. İletişim bozuklukları; dil kazanımındaki hafif gecikmeden,  ifade edici dil bozukluğu ya da karışık alıcı-ifade edici dil bozukluğu, fonolojik bozukluk ve kekemeliğe kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. İletişim bozukluklarının yaygınlığı yaş ilerledikçe azalır ve genel olarak 4 yaş altında %20, 5-11 yaş arası çocuklarda %6, 11 yaş üzerinde %3-5 sıklığında olduğu tahmin edilmektedir. Erken çocukluk döneminde tedavide ilk hedef, ebeveyne rehberlik yapmak ve sosyal destek sağlamaktır. Okul çağında devam eden iletişim bozukluklarında ise çocuk sıklıkla dil ve konuşma uzmanına yönlendirilmektedir.